Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mazaret izni kullanmak isteyen işçi ya da memur fark etmeksizin işverene bu durumu dilekçe ile bildirmelidir. İşçiler için 4857 sayılı İş Kanunu, memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu mazaret izninin sürelerini ve geçerlilik durumlarını belirtmektedir. Hatta hangi mazaretlerin sunulabileceği de yasa ile belirlenmektedir. Bugün sizler için mazaret izni sürelerini ve geçerlilik durumlarını sıraladık. Ayrıca çok merak edilen taşınma izni konusuna da yazımızda yer verdik. İşte mazaret izni ile ilgili sorularınıza cevaplar ve mazaret izni için dilekçe örneği...

TAŞINMA İZNİ VAR MI?

İş Kanunu'nda bir çok özel durum mazaret izni kapsamına girerken taşınma durumu yasada yer almamaktadır. Ancak iş veren ile işçi sözleşmeye böyle bir madde ekleyebilir. Bazı şirketler zaten işçi talep etmeden sözleşmeye bu maddeyi eklemektedir. Taşınma için izin kullanmak istiyorsanız iş sözleşmenize göz atmanızı öneririz.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR KAÇ GÜN MAZARET İZNİ KULLANILIR?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre mazeret izinleri aşağıdaki gibi sıralanır;

- Evlenenlere 3 gün
- Evlat edilinilmesi durumunda 3 gün
- Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,
- Baba olunması durumunda 5 gün,
- En en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

MEMURLUKTA MAZERET İZNİ

657 Ssayılı Devlet Memurları Kanunun 104. maddesinde mazeret izni tüm çerçeveleri ile belirlenmiştir. Bu yasaya göre memurların mazeret izni kullanabilecekleri zamanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam
onaltı hafta süreyle analık izni verilir.
- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni
- Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir.
- Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
- Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

MAZARET İZNİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Mazaret izni için çalıştığınız kurumun standart bir dilekçe örneği yoksa aşağıdakine benzer bir dilekçe yazabilirsiniz. Dilekçede iznin sebebi, çalışanın kişisel bilgileri, mutlaka tarih ve imza olmalıdır.

(DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ BİRİMİN ADI)

…/…/….. tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10(on) gün (daha kısa süre de olabilir)
izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

ADRES:
İkametgah adresi :
İznin geçirileceği adres :
Telefon numarası :

…./…./….
Adı ve Soyadı.
Unvanı:
Kurum sicil numarası:
İmzası: