Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Korona virüs sebebiyle ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlar nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Covid-19 salgını sürecinde istihdamı korumak ve iş dünyasını rahatlatmak amacıyla başlatılan başlatılan nakdi ücret desteği ile ilgili her şey merak konusu. Şubat ayı nakdi destek ödemeleri 9 Şubat'ta yatırılmaya başlamıştı. Peki, işçi ve işvereni yakından ilgilendiren Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman bitecek, son tarih ne?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

17 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre korona virüs salgını sürecinde ekonomiyi ve istihdamı korumak ve desteklemek amacıyla ödenen nakdi ücret desteği, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına karar verilmişti.

Bu kararnameyle birlikte salgın kaynaklı fesih kısıdı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatılmıştı. 17 Mart 2021 tarihinde bitmesi beklenen Nakdi Ücret Desteği araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklama nakdi ücret desteğinin 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha, Kısa çalışma ödeneğinin süresini de son defa Mart 2021 sonuna kadar uzattıkları yönündeydi. Nakdi ücret desteğinin bir daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karar için gözler kabine toplantısına çevrilmişti. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısından Nakdi Ücret Desteği ile ilgili bir karar alınmadı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.