Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

NDK'nin Nükleer Güvence Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye sınırları içinde barışçıl amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimi, tespiti ve takibi ile bu madde, ekipman ve malzemelerinin yetkisiz olarak kullanılmasını, nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini önlemek ve bu yöndeki girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak üzere NDK tarafından kurulan ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemi çerçevesinde uyulacak usul ve esasları içeriyor.

Buna göre, nükleer madde kullanılmasa dahi nükleer yakıt çevrimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerle ilgili faaliyetler, uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme faaliyetleri, nükleer yakıt imalatı veya zenginleştirme yapmak için gerekli olan saflık ve bileşime sahip olmayan ancak miktarı bir ton veya üzeri olan uranyum ve toryum kaynak maddelerini bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri, içeriğinde plütonyum, yüksek zenginlikli uranyum ya da uranyum-233 bulunan atıkların işlenmesi veya depolanması faaliyetleri ile nükleer yakıt çevrimi ile ilgili olarak gelecek 10 yılda yapılması planlanan faaliyetler NDK'ye bildirilecek.

Gerçek veya tüzel kişiler, her takvim yılı içinde gerçekleştirilen söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgiyi, takip eden yılın mart ayına kadar kuruma iletecek.

Söz konusu bildirimlerin biçim ve içeriği kurum tarafından belirlenecek.

Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu sahada bulunan binaların kullanım amacına ilişkin bilgiyi ve saha haritasını, takip eden yılın mart ayına kadar yine NDK'ye bildirecek.

Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer maddenin ithal veya ihraç edilmesi söz konusu olduğunda ise yönetmelik kapsamında belirlenen bilgileri kuruma bildirecek.

NÜKLEER MADDELERİN SAYIMI VE KONTROLÜ

Tesis ve tesis dışı yerlerdeki nükleer madde miktarlarını ve bu miktarlardaki değişiklikleri belirli süreler içinde tespit etmek, kayıt altına almak ve doğrulamak için nükleer maddelerin sayımı ve kontrolü yapılacak.

Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, yönetmelik hükümlerini yerine getirmek üzere bir nükleer madde sayım ve kontrol sistemi kurmakla yükümlü olacak.

Tesisler için nükleer madde sayım ve kontrol sistemini de içeren tesis veya tesis dışı yerlerin tasarım bilgilerinin ayrıntılı olarak yer alacağı Tasarım Bilgili Sualnamesi (TBS), yetkilendirilen kişi tarafından hazırlanarak kuruma sunulacak.

Yeni kurulacak tesisler için TBS, tesis inşaatı başlamadan en az 210 gün önce öngörülen tasarıma göre hazırlanarak kuruma sunulacak. TBS, nükleer maddenin tesise ilk girişinden en az 210 gün önce tesisin inşa edildiği plana göre güncellenerek kuruma sunulacak.

Tesis dışı yerler için ise nükleer madde sayım ve kontrol sistemini de içeren TBS, tesis dışı yerleri işleten kişi ya da kuruluş tarafından hazırlanarak kuruma sunulacak.

Yeni kurulacak tesis dışı yerler için de TBS, nükleer maddenin tesis dışı yere ilk girişinden en az 15 gün önce hazırlanarak kuruma sunulacak.

Bilgilerde değişiklik olması durumunda ise bunlar değişikliği takip eden 30 gün içinde güncellenerek kuruma sunulacak.