Öğrenime devam etmeyen erkek çocukları yetim aylığını 18 yaşına kadar alabiliyor. Yetim aylığını almaya devam edebilmeleri için öğrenimlerinin başarıyla sürüyor olması gerekiyor. Ölüm aylığı, orta öğrenim öğrencilerine 20, yükseköğrenim öğrencilerine ise 25 yaşını dolduruncaya kadar ödeniyor. Liseyi 20, yüksek öğrenimi de 25 yaşından önce tamamlayanların ölüm aylıkları, bu yaşların dolması beklenmeden kesiliyor. Kız çocuklarının yetim aylığı ise evlendiklerinde kesiliyor. Erkek çocuklar öğrenimlerine devam ediyorlarsa evlenseler de yetim aylığı almaya devam ederler.

Lisansüstü ve doktora yüksek öğrenim kapsamında değerlendiriliyor. Lisansüstü eğitimine veya doktoraya devam eden erkek çocuklar, yetim aylığını 25 yaşını dolduruncaya kadar alırlar.

Mesleki Eğitim Kanunu'na tabi olarak çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime devam eden 18 yaşından büyük öğrencilere ise ölüm aylığı bağlanmıyor.

Uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretim hizmeti veren açık liseler, ortaöğretim kurumları olarak kabul ediliyor. Açık liselerde okuyanlar 20 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Açık lise kaydını bir dönem donduranlar bu süre içinde aylık almaya devam edebiliyor.

Kaydı silinen öğrencilerin ölüm aylığı ise silik duruma düştüğü tarihi takip eden aydan itibaren kesiliyor. Okulundan kaydı silinmiş öğrencilere ölüm aylığı bağlanmaz.
Üniversiteyi bitiren bazı gençler, öğretmenlik yapabilmek için pedagojik formasyon sertifika programına katılıyor. Bu tür programlar yüksek öğrenim olarak kabul edilmediği için ölüm aylığı kesiliyor.

OKULU UZATANLARI BEKLEYEN TEHLİKE

Ölüm aylığı alanların okul başarısı konusunda son derece dikkatli olması gerekiyor. Okulu uzatabilirler ama bir noktaya kadar. Okul uzatmada azami süreler uygulanıyor. Azami süre üniversite hazırlıkta 2 yıl, ön lisansta 4 yıl olarak uygulanıyor. Lisans öğreniminde azami süre 4 yıllık fakültede 7 yılı, 5 yıllık fakültede 8 yılı, 6 yıllık fakültede ise 9 yılı aşamaz. Üniversite hazırlık sınıfını iki yılda veya 2 yıllık ön lisans programını 4 yılda bitiremeyen gençlerin ölüm aylığı kesilir.

ÖNCE KAYIT YENİLEYİP SONRA DONDURUN

Öğrenciler kayıt dondurabiliyor ama dondurulan süreleri azami öğrenim sürelerine ilave ediliyor. Kaydını yeniledikten sonra herhangi bir nedenle donduranların öğrencilik hakları devam ettiğinden, dönem sonuna kadar ölüm aylığı ödeniyor. Ancak, kaydını yenilemeden donduran öğrencilere ölüm aylığı bağlanmıyor, bağlanmış aylıkları kesiliyor.

CEZALI ÖĞRENCİNİN AYLIĞI KESİLİR

Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler bir dönemi geçen uzaklaştırma cezası veya üniversiteden çıkarılma cezası alırsa, ölüm aylıkları kesilir. Aylık bağlama talepleri kabul edilmez. Bir dönemi aşmayan uzaklaştırma cezalarında ise ölüm aylığı ödenmeye devam eder.

Pasif öğrenci kaydını yenilemeyen öğrencilere ise ölüm aylığı ödenmez.

KIZ ÇOCUKLARININ ÖĞRENİM ŞARTI YOK

Kız çocukları sigortalı olarak bir işte çalışmıyorlarsa, yaşları ne olursa olsun evli olmaması, sonradan boşanması veya dul kalması halinde yetim aylığı alabiliyor. Kız çocuklarının yetim aylığı için öğrenimlerine devam etme şartı bulunmuyor.  Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malûl erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanıyor. Malûl çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği veya bekâr olma zorunluluğu aranmıyor.