Yerel Seçimlerin ardından İstanbul sonuçlarına itiraz eden AK Parti'nin gündeme getirdiği "olağanüstü itiraz" bu kavramı ilk kez duyan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 

Siyasi partiler tarafından seçim sonuçlarına yapılan olağanüstü itiraz nedir? Olağanüstü itiraz neden, hangi durumda ve hangi gerekçelerle yapılır? İşte detaylar...

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ HANGİ GEREKÇELERLE YAPILIR?

Yerel ve genel seçimlerde, siyasi partilere tanınan olağanüstü itiraz hakkı, 298 sayılı Kanun'un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.