Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu yılki gelir gider rakamları revize edildi. Yılın başında SGK’nın 2020 yılında 460 milyar lira gelire karşılık 510 milyar lira harcama yapacağı öngörülmüştü. Kurum gelir gider dengesinin 2020’de 50 milyar lira açık vermesi bekleniyordu.

Programda yapılan revizyona göre, SGK’nın gelirleri hedefin yaklaşık 17.5 milyar lira altında kalarak 442.4 milyar lira olacak. Gelirlerdeki azalmanın 16.3 milyarı prim tahsilatlarından kaynaklandı. Başlangıçta 336 milyar öngörülen prim tahsilatlarının 319.6 milyarda kalması bekleniyor.

SGK’nın gider hedefleri ise 17 milyar lira sapma göstererek 527 milyar liraya çıkacak. SGK giderlerindeki sapma esas olarak sağlık giderlerinden kaynaklandı. Kurumun sağlık harcamaları hedefi 14 milyar liralık sapmayla 122.8 milyardan 136.9 milyar liraya çıkacak. Emekli aylığı ve bu nitelikteki giderlerden oluşan sigorta ödemeleri ise sadece 1.1 milyar lira sapmayla 348.9 milyar lira olacak.

Gelirlerin azalması, buna karşılık harcamanın artmasından dolayı SGK’nın gelir-gider dengesindeki açık tahmini 50.1 milyardan 84.6 milyar liraya çıktı.

MERKEZİ BÜTÇEDEN 249 MİLYAR TL AKTARILDI

Merkezi yönetim bütçesinden 2020 yılı için 218.8 milyar lira kaynak aktarılması öngörülüyordu. Bütçeden aktarılan kaynak tutarı da 249.2 milyar lira olarak revize edildi. 2020 yılında merkezi yönetim bütçesinin 239 milyar lira açık vermesinin beklendiği dikkate alınırsa, bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak tutarı, merkezi yönetimin bütçe açığına denk geliyor.

Bütçeden SGK’ya aktarılan kaynaklara, kurum açığının yanı sıra, toplanan primlerin dörtte biri oranındaki devlet katkısı, çeşitli kanunlarla prim karşılığı olmadan SGK’ya yaptırılan faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere vergi iadesinin yerine yapılmakta olan ek ödemeler, 5 puanlık prim teşvikleri ve prim ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri dahil bulunuyor.

Prim teşvikleri kapsamında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya 2019 yılında 22.3 milyar TL transfer yapılırken, bu yılki transfer tutarının da 22.9 milyar lira düzeyinde olması bekleniyor.

2019 yılında SGK’nın ilaç harcamaları 39.6 milyar, tedavi harcamaları ise 69.5 milyar lira oldu. 2020 yılında ise söz konusu rakamların sırasıyla 47.4 milyar ve 87.3 milyar lira düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. İlaçtaki artış yüzde 19, tedavi harcamalarındaki artış ise yüzde 25’e ulaşacak.

SGK'nın gelir gider dengesi
(Milyon TL)
2020 Bütçe 2020 GT 2021 Program
Toplam gelirler 459.968 442.428 518.021
Prim tahsilatları 335.940 319.600 378.429
Toplam giderler 510.070 527.015 587.584
Sigorta ödemeleri 347.737 348.917 392.087
Sağlık giderleri 122.830 136.947 152.246
Yatırım harcamaları 382 382 287
Gelir-gider farkı -50.102 -84.588 -69.564
Bütçe transferleri (*) 218.779 249.161 259.737
GT: Gerçekleşme tahmini
(*) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere
yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler .
ve prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahildir

2021’DE 259.7 MİLYAR TL AKTARILACAK

SGK’nın gelirlerinin 2021 yılında 76 milyar lira artarak 518 milyar liraya çıkması öngörülüyor. Gelirlerdeki artışın 58 milyarının prim tahsilatlarından geleceği ve prim tahsilatlarının 378.4 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

SGK’nın emekli aylığı ödemelerinin yüzde 12 artışla 392.1 milyar, sağlık harcamalarının ise yüzde 11 artışla 152 milyar lira olması bekleniyor.

Gelir ve gider hedeflerine ulaşılabilirse SGK’nın gelecek yıl açığının 69.6 milyar lira olması, buna karşılık merkezi yönetim bütçesinden aktarılacak kaynağın 259.7 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. 2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığı 245 milyar lira olarak hedeflendi.

İŞSİZLİK FONU VARLIKLARI 2020’DE 39 MİLYAR TL AZALACAK

Programda İşsizlik Sigortası Fonu gelir gider dengesine de yer verildi. Başlangıç bütçesinde fonun bu yıl 41.4 milyar lira gelir elde edeceği, 33 milyar liralık harcama sonrası varlıklarının 8.5 milyar lira artarak 138.1 milyar lira olacağı tahmin edildi. Ancak, kovid-19 pandemisi dolayısıyla bir yandan fonun gelirleri beklentinin altında kalırken, bir yandan da kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne çıkartılanlar için yapılan nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği nedeniyle harcamalar olağanüstü arttı. Fonun gelirleri 39.8 milyar lirada kaldı. Buna karşılık, 33 milyar olacağı tahmin edilen harcamaların yıl sonuna kadar 78.8 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Fonun varlıkları artmak bir yana bu yıl 39 milyar lira azalarak 92.5 milyar liraya olacak. Fon varlıkları 2018’de 127.7 milyar, 2019’da da 131.5 milyar lira olmuştu.

İşsizlik fonunda gelecek sene için de hızlı bir toparlanma beklenmiyor. Gelecek yıl fon gelirlerinin 39.8 milyar olması öngörülüyor. Fon gelirlerinin 2020 ile aynı düzeyde tahmin edilmesinde, faiz gelirlerinin 16 milyardan 8.9 milyar liraya düşeceği beklentisi etkili oldu. Fonun harcamalarının ise gelecek yıl yarı yarıya azalarak 36.8 milyar lira olması bekleniyor. Bunun sonucunda fon 2.9 milyar lira gelir fazlası vererek, varlıkları 95.5 milyar liraya çıkacak.

İşsizlik Fonu kan kaybetti
(Milyon TL)
2020 Bütçe 2020 GT 2021
Toplam gelirler 41.449 39.811 39.795
Prim gelirleri 19.796 17.122 22.186
Devlet katkısı 6.859 5.707 7.538
Faiz gelirleri 13.247 16.079 8.939
Toplam giderler 32.984 78.804 36.848
Sigorta giderleri (*) 7.200 31.587 10.587
Diğer giderler 25.785 47.217 26.261
Gelir-Gider farkı 8.464 -38.993 2.948
Toplam fon varlığı 138.109 92.549 95.497
GT: Gerçekleşme tahmini
(*) İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti
fonu giderleri dahil

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri