Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuştu. Bakan Elvan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizlerle bir araya gelmek, farklı sektörlerin görüşlerini dinlemek bizler için çok faydalı oluyor. TOBB en önemli paydaşlarımızdan birisidir. Küresel ekonomi geçen yıl 2. Dünya savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit oldu. Hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığı pandemiden ciddi yara aldı.

Geldiğimiz noktada gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından piyasaya olağanüstü miktarlarda likidite verildiğini biliyoruz. Pek çok ülkede bütçe açıkları borçluluk oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Çok ciddi istihdam kayıpları yaşandı. Tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyelerde yükselişler söz konusu. Bu durum kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor.

Yurt dışından gelen her yeni veri ya da yapılan bir açıklama piyasalarda oynaklığın artmasına sebep olabiliyor. Bu oynaklıklar da yabancı yatırımcıların bizim gibi ülkelere olan fon akımlarını doğrudan etkiliyor. Küresel üretim tarafında belli sektörlerde arz problemi olsa da salgın öncesi seviyelerin aşıldığını görüyoruz.

YATIRIM İŞTAHI GÜÇLÜ

Aşının hız kazanması global ekonominin toparlamasını desteklese de yeni varyantlara ilişkin gelişmeler tereddütleri artırıyor. Bu salgın küresel ekonomide biz dizi yapısal dönüşüme hız kazandırdı. Dijitalleşme yeşil dönüşüm ve değer zincirlerinin yeniden şekillenmesi önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri olmaya aday. Bu konularda proaktif davranıp sonuç odaklı politikalar uygulayan ülkeler rekabet güçlerini kalıcı bir şekilde artıracaklar. İşte bu noktada Türkiye çok ciddi bir potansiyele sahip.

Salgın dönemini başarıyla yönettik. Sağlık alanındaki politikalara ek olarak ekonomik politikalarda da kritik adımlar attık. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan toparlanma eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış yatırım iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.

Elbette sorunlar var, sevindirici olan husus sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemesi ve mevcut iş ve pazarlarını daha da büyütmenin peşinde koşması. Bana iletilen taleplerin büyük çoğunluğu ya OSB'lerin genişletilmesi ya da yeni yatırım yerleri tahsis edilmesi yönünde. Burada önemli olan güvenin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi.

Yılın ilk yarısına ilişkin görünüm güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Aşılanmada da ciddi bir ivme söz konusu. Bu gelişmenin de hizmetler sektörü ve istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma dış talebin güçlü seyrine büyük katkı veriyor. İç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla ödemeler dengesi cephesinde de bir sorun görmüyoruz. Kamu maliyesi tarafında da disiplini asla elden bırakmıyoruz.

Salgından etkilenen esnaf ve işletmelere ciro, gelir kaybı ve kira desteği gibi hibeler sunduk. Vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinde ertelemeler, KDV ve kira stopajlarında indirimler yaptık. Reel sektörü destek için kısa çalışma, işsizlik, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği mekanizmalarını devreye aldık. Varlık barışı, yeniden yapılandırma kanunu ve matrah artırımında sizlerden gelen talepleri dikkate alıp uygulamaya koyduk.

EN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ SORUN YÜKSEK ENFLASYON

Sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmeyi çok önemsiyoruz. Bu kapsamda En son attığımız adımla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile uluslararası finans kurumundan sağlayacağımız kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranını sıfır olarak tespit ettik.

Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez Bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek. Kamu maliye politikasındaki kararlı duruşumuzla da para politikasına destek veriyoruz. Serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde yapısal tedbirleri devreye alacağız. İç talebi dengelemek adına gerekmesi halinde makro ihtiyati tedbirleri uygulayacağız.

Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Önümüzdeki aydan itibaren ekonomik koordinasyon kurulu, finansal sektör, finansal istikrar komitesi, fiyat istikrar komitesi de düzenli olarak aylık toplantıları başlayacak.

VERGİ ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ

Eylem planı kapsamında vergi alanında önemli adımlar atacağız. Şirketinize yurt dışından sermaye gelmesi halinde vergi indirimini artıracağız. Yatırımlarda kısmi tamamlama sonrasında da endeksleme yapılabilecek. Büyük yatırımlarda kısmi tamamlama ile birlikte hak kazanılan ancak yararlanılamayan yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme yapılmak suretiyle enflasyon etkisinden korunmasını amaçlıyoruz. Yatırım teşvik sisteminde hak edilen yatırıma katkı tutarının diğer vergi borçlarına mahsubu imkanı da getiriyoruz.. Vergi usûl kanununda önemli değişiklikler yapacağız.

İktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere değerleme hükümlerini ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak güncelleyeceğiz.

Yatırımların teşviki noktasında oldukça yenilikçi politikalar hayata geçecek. Yatırım ve istihdam teşviklerinde sadeleştirmeye gideceğiz. Etkin olmayanları kaldıracağız, etkin olanları da daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ar-ge yoğun yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik yeni nesil ihtisas serbest bölgelerini faaliyete geçireceğiz.

Yeni yatırım çekmek için nakit teşvik modellerini de çalışıyoruz. Nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemiyle başlamayı öngörüyoruz

Salgının başlangıcında kredilerin takibe aktarım süresini 90 günden 180 güne çıkardık. Haziranda süresi dolan bu esnekliği eylül ayı sonuna kadar uzattık. Ayrıca ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar devam ediyor. Öncelik geçici finansal zorluk yaşayan firmaları ayağa kalkmak üretim ve istihdama devam etmelerini sağlamak. Bunun için bankaların esas alacakları rehberi hazırladık, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz.

TEMMUZ AYINDA 2 YENİ KGF DESTEĞİ GELECEK

Temmuz ayıyla KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek. İlk olarak ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile beşinci ve altıncı bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız.

İkinci olarak küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle erişim imkanı sağlayacağız. Firmanın istihdama kattığı her birey için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.

2020 yılından bu yana yapılan 29 halka arzın 26'sını reel sektör şirketleri gerçekleştirdi. Halka arzda yatırımcı ilgisi artıyor. Borsa İstanbul 100 endeksi 2020 yılbaşına göre yüzde 23 artarken sanayi endeksinin yüzde 80 artması bu ilgiyi açıkça ortaya koyuyor.

TOBB üyeleri halka arzın potansiyelini kullanmalı. İstihdam boyutunda daha verimli ve rekabetçi sanayiye giden yol nitelikli ara elemanların istihdam etmesinden geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı sanayicimizin talep ettiği her yerde mesleki eğitim yerleri açmaya hazır. Burada eğitim gören kardeşlerimizin ücretlerini biz karşılayacağız.

Haziran sonuna süre koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'ini tamamlamış durumdayız. Geri kalan 4 eylemden 2'sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik. 2 eylem için ise yüce meclisimizin takdirini bekliyoruz. Küresel salgının bize verdiği iki mesaj var: Birincisi değişimi görüp dönüşüme ayak uydurma gereği. İkinci net mesaj risk yönetiminin en iyi şekilde yapılması gereği. Sizlerden beklentimiz çizdiğimiz vizyonun hayata geçmesinde bizlere yol arkadaşlığı yapmanız.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri