Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Tek işverenden yüksek ücret alanlar beyannameye tabi olacak - Sosyal Güvenlik Haberleri
    .png
    .png

    Mevcut kanuna göre ücretini tek işverenden alan çalışanlar, ücret tutarı ne kadar olursa olsun beyannameye tabi değil. CEO’lar başta olmak üzere yüksek gelir elde eden üst düzey yöneticiler, yıllık 100 bin lira da kazansa, 1 milyon lira da kazansa vergi beyannamesi doldurmak zorunda değil. Birden fazla işverenden ücret alanlar ile aynı yıl içinde işyeri değiştirenler, birden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamı 40 bin lirayı aşarsa beyanname doldurmak zorundalar.

    Yapılan değişiklik ile tek işverenden alınan ücretler 500 bin lirayı aştığında da beyanname doldurmak zorunlu olacak. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanacak. 2019 yılında 500 bin liradan fazla ücret geliri elde edenlerin 2020 yılında beyanname doldurmasına gerek olmayacak.

    REKLAM

    Birden fazla işverenden ücret alanlar ile yıl içinde işyeri değiştirenlerin birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı 40 bin lirayı aşanlar ise halen olduğu gibi beyanname dolduracaklar.

    1 MİLYON TL’NİN VERGİSİ NE OLACAK?

    Yeni düzenleme uyarınca tek işverenden brüt 1 milyon TL ücret geliri olan bir kişinin ödemesi gereken vergi tutarı 334 bin 460 liradan 359 bin 460 liraya çıkacak. Mevcut oranlara göre 25 bin lira daha fazla vergi verecek.

    Beyanname doldurma mecburiyeti, yüzde 40’a çıkartılan oranlar üzerinden vergi ödeyecek olan yüksek ücret geliri elde edenlerin bazıları açısından avantajlı bir sonuç doğurabilecek. Tek işverenden elde ettiği brüt ücret geliri 1 milyon TL olanlar, beyanname doldurmasa 359 bin 460 lira vergi ödeyecekler.

    Beyanname doldurunca eğitim ve sağlık harcamalarını gider olarak gösterme hakkı da doğuyor. Beyan edilen gelirin yüzde 10’una kadar olan ve kendisine, eşine veya çocuklarına ait eğitim ve sağlık harcamaları gelirden indirilebiliyor. Beyan edilen gelirin yüzde 5’ine kadar olan bağışların da gider olarak gösterilmesi mümkün bulunuyor. Bu şekilde toplam 150 bin liraya kadar giderini vergi matrahından indirme imkânı doğuyor.

    REKLAM

    Yıllık ücret geliri 1 milyon lira olan kişi 100 bin lira eğitim, sağlık ve bağışı gider olarak gösterir ise ödemesi gereken vergi tutarı 319 bin 460 liraya düşecek. 40 bin TL vergi iadesi alacak. Bu durumda 2019 yılındaki yüzde 35’lik tavan üzerinden ödenen vergiden de 15 lira daha az vergi ödemiş olacak.

    Söz konusu kişi, 150 bin liraya kadar olan indirim hakkının tamamını kullandığında ise ödeyeceği vergi 299 bin 460 liraya düşecek.

    BRÜT ÜCRETİ 5000.001 TL OLANIN VERGİSİ BEYANNAME İLE NE KADAR DÜŞECEK?

    Yıllık brüt ücret geliri 500 bin TL olan kişi mevcut kanuna göre 159 bin 460 lira vergi ödüyor. Yeni düzenlemeye göre, bu kişinin geliri 500 bin TL’yi 1 lira aştığında, kazancın 1 TL’lik kısmı yüzde 40 vergiye tabi olacak ve bu sayede beyanname avantajından yararlanacak. Bu kişi eğitim-sağlık harcamalarının 50 bin TL’lik, bağışların da 25 bin TL’ye kadar olan kısmını kazançlarından indirebilecek.

    Hiç bağışta bulunmamış olsa bile, çocuklarının eğitimi ve ailesinin sağlık giderleri için 50 bin TL harcamış ise beyanname verdiğinde 17 bin 500 lira vergi iadesi alabilecek.

    ÜCRETLİLER İLK BEYANNAMEYİ NE ZAMAN DOLDURACAK?

    REKLAM

    Ücret geliri elde edenler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için yüzde 40’a kadar çıkan yeni gelir vergisi tarifelerine tabi olacaklar. Gelecek yıl tek işverenden aldıkları ücret geliri 500 bin lirayı aşanlar, aşan tutar için yüzde 35 yerine yüzde 40 oranında vergi ödeyecekler.

    Tek işverenden elde ettikleri ücret geliri 500 bin lirayı aşanların beyanname verme zorunluluğu 2021 yılında başlayacak. 2019 yılında tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler, gelecek yıl beyanname vermeyecekler.

    ULAŞIMDA VERGİ İNDİRİMİ İLE YILLIK 468 TL’YE KADAR AVANTAJ

    Mevcut kanunda işveren tarafından çalışanların toplu olarak işe gidip gelmelerini sağlamak amacıyla yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak, servis hizmeti vermeyen birçok işveren çalışanlarına toplu taşıma kartı veya bileti veriyor. Bunlara istisna uygulanmadığı için ücret kabul edilerek vergi kesiliyor.

    Yeni düzenlemeyle işverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’ye kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak. Ancak, vergi muafiyeti uygulanabilmesi için bilet veya kart olarak verilmesi gerekiyor. Ulaşım için nakit ödeme yapılması durumunda, halen olduğu gibi vergiye tabi olacak.

    REKLAM

    Ayda 26 çalışma günü üzerinden 260 TL’nin vergi dışı bırakılmasıyla, aylık 39 TL, yıllık 468 TL vergi avantajı doğacak.

    ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE SPORCULARA MÜJDE

    TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile binlerce kişiyi ilgilendiren bir mağduriyet de sona erdiriliyor. Şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara hatalı aylık bağlanmasından dolayı geriye dönük borç çıkartılıyor. Daha önce fazla ödenmiş tutarlar, aylıklarından kesilerek tahsil ediliyor.

    Teklifin 41. maddesi uyarınca, söz konusu kişilere yersiz ödemeden dolayı çıkartılan borçların ödenmemiş kısımları silinecek ancak tahsil edilmiş borç tutarları iade edilmeyecek. Bu kişilere yeni borç çıkartılmayacak.

    Bir tür af niteliğindeki bu düzenlemeden şu kişiler yararlanacak:

    - Harp malulleri ile 2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamında aylık bağlanan vazife malulleri ile bunların hak sahipleri.

    - 1005 sayılı kanun kapsamında aylık alan gaziler.

    - 5233 sayılı kanun kapsamında aylık bağlanan sivil terör mağdurları.

    - Vazife malullüğü aylığı bağlanmasına esas rahatsızlıkları ve/veya bu aylık öncesindeki çalışmaları dikkate alınarak aylık bağlanan vazife malulleri.

    - 2913 sayılı kanuna göre aylığa hak kazanmasına karşın aylıkları 5774 sayılı kanun hükümlerine göre hesaplananlar ile şampiyonluklarına ilişkin dereceleri hatalı girilen başarılı sporcular.

    Tek işverenden ücret geliri elde edenlerin beyanname avantajı
    Yüzde 35 tavanla 500.001 TL ücret gelirinin vergisi 159.460.35 TL
    Yüzde 40 tavanla 500.001 TL ücret gelirinin vergisi 159.460.40 TL
    Mevcut sistemde bu kişinin 50.000 TL eğitim-sağlık harcaması varsa ödediği vergi 159.460.35 TL
    Yeni sistemde aynı kişinin 50.000 TL eğitim-sağlık harcaması varsa ödeyeceği vergi 141.960.40 TL
    Elde edeceği avantaj 17.500 TL
    Yüzde 35 tavanla 1.000.000 TL ücret gelirinin vergisi 334.460 TL
    Yüzde 40 tavanla 1.000.000 TL ücret gelirinin vergisi 359.460 TL
    Mevcut sistemde bu kişinin 100.000 TL eğitim-sağlık harcaması varsa ödediği vergi 334.460 TL
    Yeni sistemde aynı kişinin 100.000 TL eğitim-sağlık harcaması varsa ödeyeceği vergi 319.460 TL
    Mevcut vergi oranlarına göre elde edeceği avantaj 15.000 TL
    Yeni vergi oranlarına göre elde edeceği avantaj 40.000 TL
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ