Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Türkiye, nitelikli uluslararası doğrudan yatırımları (UDY) odağa alan, merkezi ve bütüncül bir yatırım tanıtım kampanyasını hayata geçirecek.

2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nden yapılan derlemeye göre, belgede nitelikli UDY alanları detaylı bir şekilde tanımlandı.

Bu kapsamda, 7 nitelikli UDY profili oluşturuldu. Bu profiller, "Sektörden bağımsız tüm Ar-Ge, tasarım ve inovasyon merkezi yatırımları", "Sanayi ve hizmetlerin dijital dönüşümünü sağlayan teknolojileri geliştiren/yaygınlaştıran yatırımlar", "Tedarikçi geliştiren, ileri-geri bağlantısı güçlü, teknoloji yoğun, yüksek katma değerli üretim yatırımları", "Katma değerli, yüksek teknolojili hizmet sektörü ve iş hizmetleri yatırımları", "Kalkınmada öncelikli bölgelerde yer seçen, sektöründen bağımsız yüksek istihdam yaratan yatırımlar", "İhracat odaklı üretim yatırımları", "Ara malı ithalatının yüksek olduğu sektör/ürün gruplarında ithalat bağımlılığını azaltıcı yatırımlar" olarak belirlendi.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile nitelikli UDY'yi odağa alan, merkezi ve bütüncül bir yatırım tanıtım kampanyası planlanması ve hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, nitelikli UDY'nin kaynak ülkesi ve yatırımcı şirket profilleri özelinde Türkiye için dijital mecra ve yöntemleri önceliklendiren bir "Yatırım Tanıtım Ana Planı" oluşturulacak.

Türkiye için 2021-2023 döneminde kullanılmak üzere "Yatırım Tanıtım Ana Dosyası" oluşturulacak ve güncel tutulması sağlanacak.

Nitelikli UDY'nin yatırımcısı konumundaki ülkelerde bulunan büyükelçilikler nezdinde yatırım tanıtım faaliyetleri ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Uluslararası şirketlerde görev yapan Türk yöneticiler ve yurt dışında yerleşik Türk girişimciler ile iş birliği ve istişare mekanizmaları geliştirilecek, Türkiye’de yerleşik uluslararası iş örgütlerine, uluslararası kuruluşlara ve gazetecilere yönelik iletişim ve iş birliği programları geliştirilecek.

AVANTAJLI SEKTÖRLERDEKİ BAŞARILI KÜMELERİN ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Uluslararası doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'nin avantajlı olduğu sektörlerde faaliyet gösteren başarılı kümelerin envanteri çıkarılarak bir portal oluşturulacak ve küresel ölçekte bu kümelerin tanıtımı yapılacak.

Belirli sektörlerde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Türkçe ve ihtiyaç duyulan yabancı dillerde sektör raporları hazırlanacak ve bu raporlar her yıl güncellenecek.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA "YATIRIMCI DOSTU" İMAJINA KATKI SAĞLAYACAK FASILLAR EKLENECEK

Uluslararası ticaret anlaşmalarında, Türkiye'nin yatırımcı dostu imajına katkı sağlayacak "yatırımların kolaylaştırılması" veya "hizmet ticaretinde ulusal düzenlemeler" başlıklı fasılların yer alması sağlanacak.

Bu çerçevedeki hükümleri içeren anlaşma sayısı artırılacak, imzalanan anlaşmalarda yatırımların kolaylaştırılması konusunda özel çalışma grupları kurulacak ve muhatap ülkelerle bu kapsamda yürütülecek ortak çalışmalar ve yatırım forumları yoluyla Türkiye'nin yatırım ortamı tanıtılacak.

Türkiye’deki mevcut yatırımcıların ve paydaşlarının bir araya getirildiği etkinlikler organize edilecek ve "Uluslararası Yatırımcı Ödülleri" organizasyonları düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM YAPILABİLECEĞİ PROJE PORTFÖYÜ OLUŞTURULACAK

Öte yandan ulusal politika dokümanlarında belirlenen öncelikli sektörlerde nitelikli UDY profiline uygun alt sektör ve ürün grupları belirlenecek ve bu doğrultuda özelleştirilmiş yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.

Uluslararası yatırımcılara yönelik yatırım yapılmaya hazır KÖİ, sanayi iş birliği, özelleştirme ve teknoloji girişimi projeleri ile kalkınma ajansları tarafından iller bazında oluşturulan fizibilite raporlarının yer alacağı bir portföy oluşturulacak.

KAMU TAŞINMAZLARI TURİZM YATIRIMLARINA KAZANDIRILACAK

Fin-Tek ekosisteminin oluşumunu destekleyici faaliyetler ve uluslararası Fin-Tek ve katılım finansı firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları için İstanbul Finans Merkezi özelinde etkinlikler düzenlenecek, potansiyel yatırımcılar ile doğrudan bağlantı kurulacak.

Nitelikli UDY profillerinde proje bazlı teşvik alabilecek projeler için ön hazırlık yapılacak ve yatırımcılara yönelik firma odaklı yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.

Turizm potansiyeli olan bölgelerde turizm yatırımlarının artırılması, bu bölgelerdeki kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına kazandırılması ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.