Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Uluslararası dev internet şirketlerine buralarda yayımlanan reklam, bu şirketlerin sattığı uygulama, bu şirketler kullanılarak yapılan ticarete ve bunlara aracılık edenlere yüzde 7.5 Dijital Hizmet Vergisi getiriliyor. Gelir Vergisi dilimlerini değiştiren ve bir çok alanda yeni vergi de getiren bu konuda kanun taslağı hazırlandı ve büyük ihtimalle yakında da hayata geçecek. Peki nedir bu vergi ve kimler nasıl ödeyecek? İşte 10 soruda hayatımıza yeni giren Dijital Hizmet Vergisi.

1-NELER VERGİYE TABİ?

Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (Google, Youtube, Twitter ve Facebook reklamları gibi) sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı (Appstore ve playstore gibi)  ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda sağlanan aracılık hizmetleri (letgo ve Amazon benzeri) dijital hizmet vergisine tabi olacak.  

2-HANGİ ÜLKELER DAHİL?

Vergi kapsamına girecek hizmetler Türkiye’de faydalanılan, Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen veya hizmet karşılığı ödemeleri Türkiye’de gerçekleştirilen hizmetler olacak.

3-KİMLER VERGİ MÜKELLEFİ?

Dijital hizmet vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmamaları, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri söz konusu vergi mükellefiyetlerine etki etmeyecek. 

4-YABANCI ÖDEMEZ İSE BANKA ÖDEYECEK

Verginin doğması için hizmetten Türkiye’de faydalanılması, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesi veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi (Değerlendirmeden maksat, hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin sayılmaz.), Türkiye’de bulunan kullanıcılardan veya kullanıcıların faaliyetlerinden dijital ortamda elde edilen verinin işlenmesi veya iletilmesi gerekiyor.

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek.

5-HEM TÜRKİYE'DE 20 MİLYON KAZANACAK HEM DÜNYADA 750 MİLYON EURO

 

Türkiye’de bu hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası'ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro'dan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Cumhurbaşkanı bu sınırları dijital hizmet vergisinin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.  

6-MUAFİYETİ KİM BELİRLEYECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanmasına ilişkin ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkili. Bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere 30 gün ek süre verilecek. Bu ek süre içerisinde de gerekli bildirim ve belgelendirmede bulunmayanlar muafiyetten yararlanamayacak. 

7-VERGİ ORANI YÜZDE 7.5

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5 olacak. Cumhurbaşkanı bu oranı %1’e kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili. 

8-VERGİLENDİRME DÖNEMİ NE?

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu dönemi üçer aylık vergilendirme dönemi olarak değiştirmeye yetkili.

9-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İNDİRİLECEK Mİ?

Dijital hizmet vergisi, mükellefleri tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecek.

10-ÖDENMEZ İSE NE OLACAK?

Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına verilecek ihtar sonrası otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimlerin engellenmesine, bu yükümlülükler yerine getirilene kadar, Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine karar verilecek. Engelleme kararlarının gereği bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.