Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yıllık izin süreleri çalışanlar için  4857 sayılı İş Kanunu’na, memurlar için 657 sayılı kanuna göre ayarlanır. 1 senelik çalışma süresini dolduran işçilerin hak kazandığı bu izinler resmi tatillerin ve haftalık izinlerin dışındadır.  Memurlar için de aynı durum geçerlidir. Ayrıca alınan mazeret izinleri de yıllık iznin dışındadır.  Senelik izne çıkacaklar 1 ay önceden işverenine izin kağıdı doldurarak izin talebini beyan etmelidir. Çalışanlar 1 yıldan 5 yıla kadar kıdem süresinde 14 gün izin kullanabilir. 5 yıl ile 15 yıl arasında bu süre 20 gündür. 15 yıl üzeri çalışanlar ise 26 günlük yıllık iznine sahiptir.  Memurlarda ise 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için yirmi gün, 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Ancak memur sınıfında bulunan öğretmenler yaz ayında yıllık izinli sayılırlar. Ayrıca yıllık izin hakları yoktur.

YILLIK İZİN HESAPLAMA

Yıllık izin hesabı yapılırken çalışanın tarafından hak kazanılan senelik izin günleri dikkate alınır.  Çalışanın günlük brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılır. Ancak brüt yıllık izin ücretinden gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir. Yani her bir gün için işçi 1 günlük net maaşını alır.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER İÇİN YASAL SÜRE

İş Kanunu’nun 53 maddesine göre;  "Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez" Yani işçi yazılı beyanda da bulunsa da senelik izin hakkını alır.  Kullanılmış yıllık izin maaştan düşünmez. Çünkü yıllık izin kanunca bir yıl çalışma karşılığı elde edilmiş bir haktır. Ancak yıllık izin ücretlerinde zamanaşımı süresi vardır. Bu nedenle  iş sözleşmesinin sona erdiği günden sonra geçen 5 yılda yıllık izin ücreti hakkının alınmış olması gerekir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri