Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İşçilere, işe giriş tarihlerinden itibaren geçen süreye göre yıllık izin hakkı tanınır. İş Kanunu'nda çalışılan süreye göre ne kadar izin verileceği belirtilmiştir.Peki yıllık izin kaç gündür? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur?

Aralıksız 1 yıl çalışan işçilerin yasal hakkı yıllık izin toplam ne kadardır? Sigortalı çalışan işçiler bir yılı doldurdukları işyerinde kıdemlerine göre en az 14 gün en çok 26 gün izin hakkı elde eder. İznin ne zaman kullanılacağı işveren ile anlaşma koşulu ile işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Burada önemli olan işverene bir ay önceden izin talebinin yazılı olarak yapılmasıdır. Ayrıca Yıllık İzin Yönetmeliği'ne göre aynı tarihe denk gelen izin isteklerinde; kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Ayrıca yıllık izine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz.

YILLIK İZİN SÜRELERİ:

4857 sayılı İş Kanunu'nda yıllık izin süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmamak kaydı ile izin hakkı tanınır.

YILLIK İZNE DAHİL EDİLMEYEN TATİL GÜNLERİ

Ulusal bayram günleri

Dini bayram günleri

Genel tatil günleri

Hafta tatili günleri

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

- İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler

- Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları
günler.

- İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler

- Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü çalışılmış gibi sayılır.

- İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER

Yıllık iznini iş yoğunluğu nedeniyle kullanamayan işçiler izin gün sayısına göre işverenden ücret talep edebilir. Ayrıca çalışanlar işten ayrılırken de istifa etseler bile izin günü ücretlerini işverenden alırlar.

YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA

Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında işçinin aldığı son maaş (En son brüt ücret) dikkate alınır. Yani yıllık izin ücreti üzerinden SGK Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintileri yapılır.

İZİN BELGESİNDE YER ALMASI GEREKENLER

İzin kurulunca hazırlanıp ilan edilecek çizelgede işçinin;

a) Adı soyadı,

b) Sicil numarası,

c) İşe giriş tarihi,

d) Yıllık izne hak kazandığı tarih,

e) İşyerindeki çalışma süresi,

f) İzin günleri sayısı,

g) Yol izni günleri sayısı,

h) İznin başlama tarihi,

ı) İznin sona ereceği tarih.