Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, imzasıyla yayımlanan genelgede, kadına yönelik şiddetin engellenmesi yönünde alınan önlemler sıralandı.

Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması hakkındaki genelgemizi güncelledik. Bu vesileyle kadınlara yönelik her türlü şiddeti bir kez daha kınıyor, genelgemizin önleyici ve koruyucu tedbir uygulamalarına rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Genelge uyarınca;

- Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürolarının yaygınlaştırılacak ( bu bürolardaki uzman savcılar sadece kadına şiddet vakalarına bakacak)

- Soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanması sağlanarak ve eylemle orantılı koruma tedbirleri istenilecek.

- 6284 sayılı Kanun kapsamındaki şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre kaygı düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda beyanlarının uzman eşliğinde adli görüşme odalarında (AGO) da alınacak.

- Kurumlar arası entegrasyon güçlendirilecek (başsavcılıklar, kolluk ve ŞÖNİM’ler)

- Vaka bazlı, kişilerin sosyal ortamları ve psikolojik durumlarını da gözeten doğru tedbir kararlarının belirlenecek. Bu sürece uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar da destek verecek.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri uzmanları tarafından her bir vaka hakkında şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, ekonomik ve psikolojik durumu ile şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı riski de ortaya koyan ayrıntılı sosyal araştırma raporları hazırlanacak soruşturma ve kovuşturmalara dayanak olacak.

- Sosyal araştırma raporu henüz hazırlanmadan, alınan ayrıntılı beyan ve olay kayıt formu dikkate alınarak bu aşamada uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararları istenebilecek.

- Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbir kararları yanında, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararları da uygulanacak. Vakanın gerekliliklerinden yola çıkılarak özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirleri uygulanabilecek.

- Kişiyi güvenliğinden endişe etmesini gerektirecek şekilde korku ve çaresizlik içinde bırakacak ısrarlı bir takip söz konusu ise, mutlaka vakaya uygun bir tedbir talebi uygulanacak.

- 6284 sayılı Kanun kapsamında taraflar hakkında tedbir isteminde bulunulurken, çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim hayatı ve ebeveynleri ile uygun ortamlarda ilişki kurabilmeleri de gözetilerek çocuklar için de uygun tedbir talep edilebilecek.

- Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinde bulunulurken, tedbir talep eden ve edilen hakkında daha önce başkaca bir tedbir kararı verilip verilmediği konusu ayrıntılı bir şekilde UYAP kayıtları sorgulanacak. (Mükerrer şikayetler daha sıkı değerlendirilecek.

- Tedbir kararlarının hemen tebliği hususu kolluk birimleri tarafından da desteklenecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri