Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi AGİ hesaplanırken ihbar tazminatının da dikkate alınması gerekir - Sosyal Güvenlik Haberleri
    .png
    .png

    Ücretle çalışanların vergi iadesi almak için yıl boyunca fiş toplama uygulamasının 2008 yılında kaldırılmasıyla asgari geçim indirimi (AGİ) hayatımıza girdi. AGİ, ücretle çalışan işçi ve memurların, ödedikleri verginin bir kısmının iade edilmesi anlamına geliyor. AGİ tutarı, bekâr bir çalışan için, asgari ücrete kadar olan kazancı üzerinden ödediği verginin yarısı oranında oluyor. Buna ilave olarak, çalışmayan eş için yüzde 10, ilk iki çocuğun her biri için yüzde 7.5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında vergi indirimi yapılıyor. Buna asgari geçim indirimi deniliyor.

    REKLAM

    AGİ hayatımıza on yıl önce girmesine rağmen, hala uygulamada zaman zaman tereddütler yaşanıyor. Vergi konusunda yaşanan tereddütler vergi dairelerine yazılı olarak sorulduğunda özelge ile konuya açıklık getiriliyor.

    İstanbul’da bir firma, asgari ücretle çalışan personelini bu yıl 8 Haziran’da işten çıkardı. İşçinin 8 günlük ücretinin karşılığı olarak 69 lira vergi hesaplandı. İşçiye ayrıca ihbar tazminatı ödendi. İhbar tazminatı için de 864 TL vergi hesaplandı. İşveren, işçi haziran ayında 8 gün çalıştığı için AGİ’nin sadece bu 8 güne karşılık gelen kısmına mı uygulanacağı, yoksa ihbar tazminatı için de asgari geçim indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütte kaldı. İstanbul Vergi Dairesi, şirketin sorusuna özelge ile açıklık getirdi.

    Özelgede, kanuna göre işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin “ücret” olarak kabul edildiği belirtildi. Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indiriminin uygulanacağı kaydedilen özelgede, gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlarının esas alınacağı ifade edildi.

    REKLAM

    Gelir vergisi kanunu uyarınca, ihbar tazminatının tamamının ücret kabul edilerek vergilendirildiği vurgulanan özelgede, asgari geçim indirimi hesaplanırken, çalışılan sürenin tam ay olarak dikkate alınması gerektiği, çalışana ödenen normal ücret ve ihbar tazminatı toplamı dikkate alınarak yapılan gelir vergisi kesintisi üzerinden, ödemenin yapıldığı aya ilişkin AGİ tutarını aşmamak üzere, asgari geçim indiriminin tam olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

    Bu durumda, bekâr işçi için aylık 192 TL olan asgari geçim indiriminin tamamının, söz konusu işçiye yapılan 8 günlük ücret ve ihbar tazminatı toplamı üzerinden ödenecek vergiden düşülmesi gerekiyor.

    İHBAR TAZMİNATINDAN VERGİ ALINIYOR

    İhbar tazminatının tamamı ücret olarak değerlendirilerek vergilendiriliyor. Vergi oranı, işçinin, ödemenin yapıldığı tarihteki vergi matrahına göre yüzde 15 ile yüzde 35 arasında değişiyor. Bu nedenle ihbar tazminatı brüt ücret üzerinden değil net ücret üzerinden ödeniyor.

    İhbar tazminatı, kümülatif vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanıyor. Kümülatif vergi matrahının artmasından dolayı vergi diliminin yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkması durumunda ödenen ihbar tazminatı bir önceki aydaki net ücretten düşük çıkabiliyor. Bu durumda da şaşırmamak gerekiyor.

    YEMEK VE ULAŞIM PARASI İHBAR TAZMİNATINA DAHİL

    İhbar tazminatının hesaplanmasında, ücretin yanı sıra işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün olan menfaatler de dikkate alınıyor. Yemek ücreti, servis bedeli, kıyafet yardımı gibi ödemelerin bir aylık tutara karşılık gelen kısmı ihbar tazminatı hesabına dahil ediliyor.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ