Yapı ve Kredi Bankası, doğrudan ve dolaylı olarak Superonline'de sahibi bulunduğu yüzde 96,67 oranındaki hisselerinin tamamının Demir Toprak AŞ'ye devredildiğini ve doğrudan ve dolaylı olarak Superonline'de payının kalmadığını bildirdi.

Yapı ve Kredi Bankası AŞ'den Borsaya gönderilen açıklamada, banka ile Çukurova Holding AŞ arasında 28 Eylül 2005 tarihinde Digiturk, Fintur ve Superonline hisselerinin satışına ilişkin olarak imzalanan Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, bankanın sahibi bulunduğu 37 milyon 550 bin 1,2 YTL nominal değerli hisselerin 7 milyon 500 bin Avro bedelle Çukurova Grubu şirketi olan Demir Toprak AŞ'ye devredildiği ve devir bedelinin banka tarafından nakden ve peşinen tahsil edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

''İşbu satış bedelinin tahsili ile birlikte hüküm ifade etmek üzere, aynı sözleşmenin 7.1. maddesi uyarınca, Superonline'ın Bankamıza olan 31 Mart 2005 tarihi itibarıyla faizi dahil toplam 35 milyon 936 bin 418 dolar tutarındaki nakdi kredi borcu ve faizi silinmiştir.

Superonline'ın toplam 31 bin 365 YTL ve 7 bin 960 dolar tutarındaki gayrinakdi kredi borcu ise yukarıda belirtilen sözleşme hükümleri gereği, söz konusu gayri nakit kredi borcunun nakde çevrilmesi durumunda silinecektir.''

Açıklamada, daha önce belirtildiği üzere, Digiturk ve Fintur hisselerinin Çukurova Grubuna devri nedeniyle, Superonline opsiyonunun kullanımı ileri bir tarihe bırakıldığı için Fintur Technologies BV'nin sahibi bulunduğu 63 milyon 48 bin 240,99 YTL nominal değerli Superonline hisselerinin geçici olarak ve çoğunluk hakkının opsiyon kullanımına kadar bankada kalmasını teminen banka iştiraki olan Yapı Kredi Holding BV'ye 1 Avro bedelle devredildiği kaydedildi.

Superonline hisse devri işlemi ile birlikte, Çukurova Grubu'nun Superonline opsiyonunu kullanması nedeniyle, bu hisselerin de Yapı Kredi Holding BV tarafından 31 Mayıs 2007 tarihinde Demir Toprak AŞ'ye yine 1 Avro bedelle devredildiği belirtilerek, ''Böylece bankamızın doğrudan ve dolaylı olarak Superonline'da sahibi bulunduğu yüzde 96,67 oranındaki hisselerinin tamamı Demir Toprak AŞ'ye devredilmiş ve bankamızın doğrudan ve dolaylı olarak Superonline'da payı kalmamıştır'' denildi.

AA