Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Emekli olabilmek için geçmiş yıllardan sigortasız geçirdiğiniz bazı zamanların prim ödemesini yaparak daha erken emekli olabilirsiniz. Ancak bu size yaş olarak bir kazanç sağlamaz. Yani sigorta başlangıcınıza göre hangi yaşta emekli olacaksanız o yaşta emekli olursunuz. Sadece eksik primlerinizi tamamlama şansınız olur. İşte emeklilik için borçlanılabilecek süreler ve hesaplama hakkında önemli detaylar...

EMEKLİLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Borçlanılacak sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanır.

 

SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda sigortalıların borçlanabileceği süreler aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;
a) (Değişik: 10/9/2014-6552/43 md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da
analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel
mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan
dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri (…) (1)
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri