Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerjiyle ilgili ürünler için çerçeve oluşturularak, bu ürünlerin etiketlenmesi, daha verimlilerin seçilmesi ve enerji tüketiminin azaltılması sağlanacak.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerjiyle ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemler belirlendi.

Bu kapsamda, tedarikçi, piyasaya arz edilen ürünlerin, her bir birimiyle birlikte doğru basılmış etiketlerin ve bu yönetmelik ve ilgili uygulama tebliğlerine uygun hazırlanmış ürün bilgi formalarının, bedelsiz teminini sağlamakla yükümlü olacak.

Tedarikçinin ürünle birlikte ürün bilgi formunun teminine alternatif olarak belirtilen uygulama tebliğleriyle ürün bilgi formunda yer alan parametreleri, yönetmelikteki şekilde, ürün veri tabanına girmesi veya internet sitesinde sunması yeterli sayılabilecek ancak tedarikçi, talep üzerine ürün bilgi formunu satıcıya basılı halde sağlamakla yükümlü olacak.

Uygulama tebliğleri ile etiketin, ürünün ambalajına basılması sağlanabilecek.

Ayrıca satıcının talebi üzerine basılı etiketleri ve ürün bilgi formlarını satıcıya bedelsiz, gecikmeden ve her durumda satıcının talep ettiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde teslim etmek tedarikçinin sorumluluğunda bulunacak.

Satıcılar ise elektronik ortamdaki mesafeli satış da dahil ilgili uygulama tebliği kapsamındaki bir modelin birimleri için tedarikçi tarafından veya yönetmelik çerçevesinde sağlanan etiketi görünür halde teşhirle, ürün bilgi formunu talep halinde verilmek üzere satış noktasında da bulundurulacak şekilde müşterilerin erişimine açık olmasını sağlayacak.

Üçüncü bir ülkeden ithal edilmediği sürece ikinci el ürünler, insan veya eşya taşımaya yönelik vasıtalar bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalacak.

- Ürünlerin denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak

Bu yönetmeliğe ya da ilgili uygulama tebliğlerine uygunsuzluğun olması durumunda yetkili kuruluşlar, tedarikçiden belge denetimi giderlerini ve fiziksel ürün testlerinin giderlerini alma hakkına sahip olacak.

Yönetmelik kapsamında yer alan bir üründe, çevrenin veya tüketicinin korunması gibi kamu yararının korunmasına ilişkin bir risk oluşturduğuna dair yeterli nedenlerin bulunması halinde yetkili kuruluş, riskle ilgili tüm enerji etiketlemesi gerekliliklerinin kapsayan bir değerlendirme yapacak. Tedarikçiler ve satıcılar, bu değerlendirmenin amacına uygun olarak gerektiğinde yetkili kuruluşlar ile iş birliği yapacak.

BAKMADAN GEÇME