Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? soruları Türkiye genelinde EKB sahibi olmayan milyonlarca bina için soruluyor. 1 Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'deki yaklaşık 9,5 milyon bina için Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale gelecek. Belgeye sahip olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak. Ancak Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelinde Enerji Kimlik Belgesi sahibi bina sayısı 920 bin. Enerji Verimliliği Kanunu'na uygun, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, enerji israfını önleyen binalara Enerji Kimlik Belgesi veriliyor. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile ilgili ayrıntılar haberimizde.  

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR? (EKB)

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

EKB YANİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluş sayılır. Ayrıca bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluş sayılır.