Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışan işçi ve memurun merak ettiği konulardan biri ve erken emekli olabilmenin koşulları, emekli olmanın şartları nelerdir birlikte bakalım.

Erken emeklilik nedir?

Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.

Erken emekli nasıl olunur?

Erken emeklilik kurallarından biri de malulen emekli olmaktır yani çalışmaya engel olacak hastalığı bulunan kişiler erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Böylece doğum sonrası borçlanma ve askerlik borçlanmaları sürecince erken emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

Doğum borçlanması

Sigortalı olarak çalışan kadınlar her yaptıkları doğum için 2 yıllık (760 gün) prim borçlanması yapabilir. Doğum borçlanmasından faydalanabilmek için doğum öncesi sigorta girişinin yapılmış olması gerekir ve 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra sigortalı işe başlayan kadınlar bu şarttan istifade edemezler. Doğum borçlanması emeklilik yaşını geri çekmez ancak 2 yıl prim günü olarak kabul edilir.

Askerlik borçlanması

Erkeklerin askerlik yaptıkları süre askerlik borçlanması olarak kabul edilmektedir. Erkekler er, erbaş ya da yedek subay olarak görev yaptıkları süreyi prim günlerinden sayabilir ve borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi prim doldurma olarak sayılmaktadır emeklilik yaşını erkene çekme demek değildir.

3600 günden emeklilik

Kadın ve erkek sigortalı işçiler 15 yıllık yani 3600 gün üzerinden emeklilik isteyebilirler. 3600 gün üzerinden emeklilik talep edenlerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce giriş yapmış olmaları gerekmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapanlar SGK şubelerine başvuru yaparak emekli olma yaşlarını öğrenebilirler.

Malulen emeklilik (engellilik durumunda emeklilik)

Malulen emekli olmak demek, iş yapabilir konumdayken herhangi bir nedenden dolayı iş yapamaz hale gelen kişilerin erken emekli olması durumuna denilmektedir. Meslek ayırımı yapmaksızın her meslek grubunda çalışan sigortalı işçilerin çalışmasına engel olacak sağlık sorunları ya da engellilik durumları söz konusu olduğunda prim gününe bakılmaksızın erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Malulen emekli olabilmek için SGK’nın belirttiği devlet hastanesinden heyet raporunun alınması gerekir. SGK’ya başvuru yapılarak işlemlerin başlatılması için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası malulen emeklilik 5510 sayılı kanunu gereğince %60 iş gücünün kaybedildiğinin onaylanması gerekir.

Sigorta borçlanması hakkında yasanın içeriği

SGK’nın 5510 nolu sayılı kanununa göre sigortalıların borçlanabilecekleri süre şöyledir:

  • Doğum yapan kadınların ilk 2 yılı prim günü sayılır
  • Askerlik yapılan süre, er ya da erbaş ve yedek subay olarak geçirilen süre prim gününden sayılır
  • Ücretsiz kullanılan izin günleri
  • Yurt dışında doktora öğrenimi için geçirilen süre
  • Yurt içinde doktora ve uzmanlık eğitim süreleri
  • Avukatlık stajı yapılan dönem
  • Sigortalı işçi iken tutuklanan ve daha sonra serbest kalanların tutukluluk süreleri ya da göz altı süreleri
  • Lokavt ve grev süreleri
  • Doktorların fahri asistanlık süreleri
  • Seçim görevinden istifa edenlerin seçim kanunları gereğince seçimin yapıldığı tarihten sonraki ay başına kadar geçen süre prim günü borçlanması yapılabilir