Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2 bin yıllık tarihi olan Şile Kalesi'nin restore edilmesi üzerine kavuştuğu yeni görüntüsü, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Çizgi film karakteri Sunger Bob'a benzetilen Şile Kalesi hakkında vatandaşların sosyal medyadan yayınladıkları mesajların basında yer alması üzerine Şile Belediyesi tarihi kalenin restorasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. 

Şile Belediyesi'nin 'Ocaklı Ada Kalesi' olarak da bilinen Şile Kalesi hakkındaki açıklamasında; Kalenin restorasyonu'nun İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı olduğuna değinildi. 

Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesinin uygulanma sürecinde “savunma yapıları ve restorasyon” konularında uzman restoratör mimar, arkeolog  ve sanat tarihçisi üyeleri içeren bir bilim kurulu oluşturulduğunun altı çizildi.  

Şile Belediyesi tarafından; onaylı projenin dışına çıkılmadığı söz konusu kalenin  14. yüzyıl başlarında (1305) Cenovalıların hakimiyetine geçtiği düşünülen dönemden kalma Bizans Devri yapısı olduğu ve  1391 tarihinde Yıldırım Bayazıt tarafından fethedilerek Türklerin eline geçen kalenin dönemine uygun restorasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

Restorasyon proje kararı; olduğu gibi koruyarak tehlike arz eden kısımlar sağlamlaştırılarak farklı bir fonksiyon vermeksizin özgün ahşap merdivenleri canlandırıp seyir kalesi-hisarı olarak kullanılması önerilmiştir. Adaya kale ziyaretçileri (minimum sayıda 7şer kişilik guruplar halinde) kabul edilmesi planlanmıştır.  

Kale’nin tasarım ilkeleri belirlenirken öncelik, tarihsel-doğal konumun güncelleştirilmesi olmuştur. Aynı zamanda doğal tahribatın göz önünde bulundurularak gelecek tehlikelere karşı güçlendirme kaygısı güdülmüştür. Bununla birlikte Kale’nin detayları dönem kaleleri incelenerek ve yüklendiği işlevler göz önünde bulundurularak restorasyon projelerinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

Şile Ocaklı Kalesi Restorasyon Uygulama İşi kapsamında, 04.05.2010 tarih B.16.0.KVM.4.34.00.14870 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararına istinaden oluşturulan Bilim Heyetinin gözetiminde, yine aynı karar doğrultusunda Arkeolojik Kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kale restorasyon projesinin bilim kurulu; İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon A.B.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prohistorya ve ÖnAsya Arkeoloji A.B.D Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Dönmez ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı A.B.D. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Ahmet Vefa Çobanoğlu’ndan oluşmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak halkımız tarafından yapılan yorumların, tarihine ve mirasına sahip çıkmak açısından öneminin farkında olduğumuzu belirtir, bununla birlikte restorasyon sürecinde yapılan çalışmaların son derece akademik ve bilimsel olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.  

Şile Belediyesi