Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda
0:00 / 0:00
AA

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılıyor.

"Ev hayvanı" tanımına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletiliyor.

Hayvan bakımevi tanımında, bakımevlerinin hayvan sağlığı yönünden asgari standartların sağlanması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak kurulması yönünde değişiklik yapılıyor.

"Rehabilitasyon" da tanımlanarak, kapsamı, sahipsiz hayvanlar bakımından yerel yönetimlerce yapılacak tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretleme işlemleri olarak belirleniyor.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak, onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak. Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.

AA'nın haberine göre; kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.

Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı ve korunması konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

STK TEMSİLCİLERİNDEN "GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINMADI" İDDİASI

Teklifin 4. maddesindeki görüşmelere geçildiği sırada sivil toplum kuruluşu temsilcileri, maddeyle ilgili görüş beyan etmek istediklerini bildirdi.

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç'ın, "İsteyene söz veriyorum. Konuşmacıların ne konuştuğuna da mı karışacaksınız? Geneli üzerindeki konuşmalarınızı aldık. Yine de isteyene söz veriyorum." şeklindeki açıklamasının ardından Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, "Görüşlerimizi aldınız ama burada TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu raporuyla ilgisi olmayan bir teklif ortaya çıktı. STK'ler olarak biz görüş verdik ama burada teklifin maddeleri aynen kabul ediliyor. STK'lerin görüşünü alıyoruz diyorsunuz, hangi görüşümüz var? Biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz. Pet-Shop'ta katalogdan satış yapamazsınız." diye konuştu.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan ise rapora emek verdiklerini ancak antidemokratik bir uygulamanın bulunduğunu savundu.

Komisyon Başkanı Kılıç, itirazlar sürerken, "Fikirlerinizi söylersiniz ama kararı buradaki milletvekilleri verir. Zorla mı kabul ettireceksiniz dediklerinizi? Fikirlerinizi dikte edemezsiniz. Buranın bir usulü var." ifadesini kullandı.

Hayvan hakları savunucuları, "görüşlerinin dikkate alınmadığı" iddiasını devam ettirince salonda sözlü tartışma yaşandı.

Kılıç, tartışmanın uzaması üzerine, toplantıya ara verdi. Aranın ardından Kılıç, saat 14.00'te maddeler üzerindeki müzakereleri devam ettirmek üzere toplantıyı kapattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.