Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Girişimlerin internete erişim oranı 2019 yılında yüzde 94.9 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 95.3 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' sonuçlarına göre, söz konusu rakamlar 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimleri kapsıyor.

Araştırmaya göre, internete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94.1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98.7, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99.7 olduğu görülüyor.

Bilgisayar kullanım oranı ise 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için 2019 yılında yüzde 96.7 seviyesinde ölçüldü. Araştırmada bu oranın 2018 yılında yüzde 97 olduğu bildirildi.

Girişimlerin yüzde 93.3'ü internete erişimde sabit genişbant internet bağlantısı kullanırken, sabit genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 16.6'sının 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62.4'ünün 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 21'inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullandığı tespit edildi.

WEB SİTESİNE SAHİPLİK ORANI YÜZDE 66.6

TÜİK verilerine göre, girişimlerin web sitesine (sosyal medya hesapları da dahil) sahiplik oranı 2019 yılında yüzde 66.6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 66.1 olarak ölçülmüştü.

Web sitesi sahiplik oranı yüzde 90.4 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 78.2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 63.9 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Her iki girişimden biri sosyal medya uygulamalarını kullandı

On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 49.6'sı 2019 yılında sosyal medya uygulamalarını (sosyal ağlar, bloglar ve mikro bloglar, multimedya paylaşım siteleri, wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri gibi) kullandı. Bu oran 2017 yılında yüzde 45.7 idi.

Öte yandan, sosyal ağlar, yüzde 94.6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

YÜZDE 11.2'Sİ E-SATIŞ YAPTI

Rapora göre, girişimlerin 2018 yılında e-satış yapma oranı 2017 yılına göre 1.4 puan artarak yüzde 11.2 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 10.5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12.9 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 24.4 oldu.

Girişimler kendi web sitesi ya da mobil uygulamasını daha çok tercih etti

Web siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden sipariş alan girişimlerin yüzde 70.7'si kendi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden satış yaparken, yüzde 62.3'ü farklı girişimlerin satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri üzerinden satış yaptı.

YÜZDE 13.7'SİNDE BİLİŞİM UZMANI ÇALIŞIYOR

Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 13.7'si ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2018 yılında yüzde 11.6 idi.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 10.1'i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 26.3'ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 64.8'i bilişim uzmanı istihdam etti.

Bilişim uzmanı alımında güçlükle karşılaşan girişimlerin oranı ise yüzde 47.3 olarak araştırmaya yansıdı.

 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri