Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik İhale", "Hizmet Alımı", "Mal Alımı" ve "Yapım İşleri İhaleleri" uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektronik ortamda düzenlenen geçici ve kesin teminat mektuplarına ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu gereği merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil olmak üzere banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP'a aktarılacak.

Elektronik ihaleyle gerçekleştirilen ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihalelerinde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri de sunmaları istenecek.

Geçici ve kesin teminat mektuplarının merkezi takası kuruluşlarınca EKAP’a aktarılmasına ilişkin değişiklikler, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacak.

KAMU İHALELERİ GENEL TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Kamu İhaleleri Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak bu istekli üzerine bırakılacak ya da iptal edilecek.

Diğer taraftan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında akaryakıt girdisinin fiyatına ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan "En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Rapor"da yer alan fiyatların yüzde 90'ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.

KAMU İHALELERİNDE EŞİK DEĞER VE PARASAL LİMİTLER YÜZDE 25.15 ARTIRILDI

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumunun (KİK) Kamu İhale Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 25,15) artırılarak güncellendi.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2021'e kadar uygulanan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2021 -31 Ocak 2022 arasında uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler
Madde 8
1.778.525 2.225.824
2.964.217 3.709.717
65.213.187 81.614.303
Parasal limitler ve tutarlar
Madde 3 (g)
14.877.509 18.619.202
Madde 13 (b)
194.033 242.832
388.086 485.689
3.234.222 4.047.628
Madde 21 (f)
323.398 404.732
Madde 22 (d)
97.008 121.405
32.316 40.443
Madde 53 (j)/1
646.821 809.496
Madde 53 (j)/2
1.023.922 1.281.438
6.139 7.682
4.095.700 5.125.768
12.284 15.373
30.717.756 38.443.271
18.426 23.060
24.571 30.750
Madde 62 (h)
358.977 449.259