Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ÖSYM 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını öğrenen adaylar sınav puanlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor. ÖSYM kılavuzunda sınav değerlendirmelerinin nasıl yapıldığını anlatan 3.10 maddesi araştırılıyor. KPSS 3.10 maddesi nedir? KPSS 3.10 maddesi gereğince puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

ÖSYM KPSS kılavuzuna göre, 3.10 maddesi sınav değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını anlatıyor. 3.10 maddesine göre, Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılır.

KPSS120 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılan hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmıyor. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı
dil standart puanı hesaplanmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını
kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu
adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olur. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanılır.


KPSS Puanı = 70 + 30 [ 2 (ASP – X ) – S] / [2 ( B – X )] – S

Kısaltmalar

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanır.

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar verirken Tablo-2’yi göz önünde tutmalıdır. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birinde en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmaz.