Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Resmi Gazete'deki karara göre Sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürülürken maktu vergiler değiştirilmedi. Vatandaşlar "Maktu Vergi nedir?" sorusunu merakla araştırmaya başladı. İşte maktu vergi hakkında bilgiler...

MAKTU VERGİ NEDİR?

Yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Baş vergileri, konut üzerinden aynı miktarlarda alınan vergiler, bu bakımdan maktu vergi sayılır. Maktu vergiler Özü itibariyle tersine ilerlemiş ve adaletsiz vergilerdir. Zira yükümlülerden eşit olarak alınınca, gelir ve servet yükseldikçe verginin oranı düşmektedir.

Maktu vergiler daha ziyade olağanüstü zamanlarda tatbik edilmiş vergi nevileridir. Bu sebeple de çoğu zaman bir defaya mahsus olarak salınır. Bunların çoğu orta çağın feodal rejimlerinin kalıntısıdır. Çağımızda ne devamlı ne de bir defaya mahsus olmak üzere maktu vergi tipine hemen hemen rastlanmamaktadır.

Maktu verginin bir türü de, mağlûp edilen veya himaye altına alınan devletlerin galip devlete ödedikleri vergidir. Bu da bir defalık olabileceği gibi devamlı da olabilir. Osmanlı imparatorluğunda Birinci Murat zamanında, himaye altındaki devletlerden alınmak üzere maktu vergiler ihdas edilmiştir.