Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2019 yılı Ehliyet sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyet sınavı tarihini iş takviminde açıklamıştı. Öte yandan bu yıl ehliyet almak isteyen vatandaşlar e-sınav sistemine girecek. Peki, ehliyet sınavı nasıl yapılacak? 2019 e-sınav başvuru şartları ve başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

EHLİYET SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav 2019/MTSK e-Sınav 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet sınavı harç bedeli 2019 yılında 496 TL'den 613 TL'ye yükseltildi. 134 TL'lik değerli kağıt bedeli ise 165 TL'ye çıktı. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti ise 25 TL'den 31 TL'ye çıktı. Böylece 2019 yılında B sınıfı almak isteyen bir sürücü adayı 800 TL ücret ödeyecek.

E SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.
Her sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK’nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik no, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

EHLİYET SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

▶ T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

▶ Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

▶ Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

▶ Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

▶ Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

▶ Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

▶ Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILACAK?

e-Sınav uygulaması belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. Sınav başlama saatinden 15 dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında Genel Müdürlük tarafından sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç yirmi dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.
ç. Salon görevlileri kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.
d. Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.
e. Kursiyer, sınava gelirken yanında fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile
- Türk vatandaşları için T.C. kimlik nolu ve fotoğraflı, nüfus cüzdanını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),
- yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini, -er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartını” yanında bulunduracaktır.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesinin aslı ile sınava alınabilecektir.
f. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge geçerli sayılmayacaktır, ilgili maddede belirtilen belgeleri olmayan kursiyer kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir.
g. Kursiyer sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük,
hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. Kursiyer bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
ğ. Kursiyer salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra kursiyerlere sınavda uyulacak
kurallar hakkında bilgi verilecektir.
h. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.
ı. Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik no, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Kendisi için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon
başkanını uyarır ve sınava başlamaz.
i. “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.
j. Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.
l. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.
m. Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.
n. Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” yazılacaktır.
o. Sınav bitiminden sonra:
*Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara
verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaktır.
*Sınav salonundan ayrılan kursiyer sınav binasında bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonucu öğrenebilecektir. Ayrıca kursiyerler sınav sonucunu esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebileceklerdir.