Bu projelerin yeniden ihale edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bunlar arasında karayolu alt yapısı için “zorunlu” görülenlerin de 2020 yılından önce ihalesi beklenmiyor.

TASFİYE SÜRECİ İŞLİYOR

Karayolları projelerinde devir ve tasfiye süreci başladı. Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yasanın ardından bazı yükleniciler, finansman zorlukları nedeniyle sürdürmekte zorlandıkları projelerini tasfiye etmek için girişimde bulundu.
Yükleniciler, yasada öngörülen süre içinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuruda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “görüş”ü ve Karayolları'nın “onay”ı ile onlarca karayolu projesi tasfiye edildi.

140-150 ARASI PROJE VAR

HABERTÜRK, kamuoyunun merak ettiği tasfiye edilen projelerin sayısı ve tutarına ilişkin verilere ulaştı. Ankara’da güvenilir kaynaklardan ve yüklenici örgütlerinden alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 8-10 milyar TL tutarında olduğu hesaplanan 150 dolayındaki projesi tasfiye edildi. Yasa gereğince bu yükleniciler, ihale yasağı ya da teminatlarının irat kaydedilmesi gibi idari veya mali herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak.

Kaynaklar, bu projelerin tasfiyesinde iki temel nedenin bulunduğunu söyledi. Kaynaklar, “Birincisi ve en temel neden, finansmanda ortaya çıkan sorunlar. İkincisi de bu projelerden bazılarının gerçekleşme oranları son derece düşük. Bu koşullarda sürdürülebilirliği zor” dedi.

YENİ İHALE VAR MI?

Bu projelerin yeniden ihale edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bunlar arasında karayolu alt yapısı için “zorunlu” görülenlerin de 2020 yılından önce ihalesi beklenmiyor.
Peki, söz konusu yüklenicilerin kamudan (başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere) doğan geçmiş alacakları ne olacak? Devlet, bu borçlarını finansman olanakları çerçevesinde kapatacak.