Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Maaş hesabı yaparken işçi için önemli olan net maaştır. Net ve brüt ücretin belirlenmesi için bakılması gereken yer ücret bordrosudur. Sigortalı çalışanlar İş Kanunu'na göre belirli çalışma süresine ve haftalık izne hak kazanır. Kullanılan izinler, çalışma saati maaş hesabının doğru yapılması için önemlidir. Çalışılan iş günleri, haftalık izinler ve en önemlisi de molalar dahil çalışma saatleridir. Net ve brüt maaş nedir? Günlük ve saatlik maaş hesaplama nasıl yapılır? İşçiler brüt maaş ile net maaşı karıştırmasın diye yazımızda önce onları açıkladık.

NET VE BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Yani işçinin eline geçen para bu değildir.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen paradır.

Öte yandan borç yapılandırma yapmak istiyorsanız yeni düzenleme ile vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılıyor.


GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA

Maaş hesaplaması yaparken izin yaptığınız günleri de hesaba katmalısınız. Çünkü İş Kanunu'na göre iş yeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.


SAATLİK MAAŞ HESAPLAMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun iş süreleriyle ilgili 63. maddesinde: “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır." denmektedir. Buna göre çalışanın günlük 9 saat çalıştığını varsayarsak bir saatlik ücretini şu şekilde hesaplarız; İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür ve bulunan sonuç işçinin saatlik ücretini ortaya çıkarır. Ya da önce net maaşınızı 30'a sonra da 9'a bölerek saatlik maaşınızı öğrenebilirsiniz.