Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Berat Albayrak sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi. Albayrak'ın Türkiye'nin OECD'de 1. olduğunu duyurmasının ardından vatandaş "OECD nedir" diye sormaya başladı. OECD nedir? OECD açılımı nedir? İşte OECD üye ülkeleri...

OECD AÇILIMI NEDİR?

Türkçesi: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
İngilizce: Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD, Fransızca: Organisation de coopération et de développement économiques

OECD NEDİR?

OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. Üyelerinin büyük bir bölümü AB ve İUT üyeleridir, çoğunluğu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Örgüte hâlen 36 ülke üyedir.

OECD AMAÇLARI NEDİR?

Örgütün tüzüğe bağlanmış amaçları şunlardır:

Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması;
Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi;
Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi.
OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir:
Demokrasi;
İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık;
Bu ilkeler, aynı zamanda, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine de hizmet ederler. OECD, bir taraftan bu ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerinin tanıtımını yapmaktadır.

OECD ÜYE ÜLKELERİ

Kurucu üyeler (1961):

ABD
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Danimarka
Fransa
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Kanada
Lüksemburg
Norveç
Portekiz
Türkiye
Yunanistan

Sonradan katılanlar:

Japonya (1964)
Finlandiya (1969)
Avustralya (1971)
Yeni Zelanda (1973)
Meksika (1994)
Çekya (1995)
Macaristan (1996)
Polonya (1996)
Güney Kore (1996)
Slovakya (2000)
Şili (2010)
Estonya (2010)
Slovenya (2010)
İsrail (2010)
Letonya (2016)
Litvanya (2018)