Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Malûllük, vazife malûllüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış kişilere, çalışma gücündeki kayıp oranına göre ödeme yapılıyor. Çalışma gücündeki kayıp oranı zamanla azalan, yani sağlık durumu iyileşen kişilerin gelir ve aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesiliyor ya da düşürülebiliyor. Çalışma gücündeki kayıp oranı zamanla artanların gelir ve aylıkları ise yükseltiliyor. Bu amaçla, engelli raporu almış kişilere kontrol muayenesi yapılıyor. Çalışma gücündeki kayıp oranının arttığını düşünerek aylık ve gelirini yükseltmek isteyen vatandaş kendisi kontrol muayenesi talebinde bulunabileceği gibi, SGK da kontrol muayenesi yapılmasını isteyebiliyor.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde SGK’nın istediği tarihte kontrol muayenesini yaptırmayan kişilerin gelir ve aylıkları ise kesiliyor. SGK’nın talep ettiği kontrol muayenesini 3 aylık süre içinde yaptıran ve malûliyetinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılıyor.

Kontrol muayenesini 3 aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve malûliyetinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı, yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanıyor.

Kontrol muayenesini hiç yaptırmayanların aylıkları ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesiliyor.

Meslekte kazanma gücü kaybı oranında artma, azalma veya düzeltme yapılmış ise sürekli iş göremezlik geliri değişiklik işlemleri bu tarihe göre yapılıyor. SGK’nın verdiği üç aylık sürenin dışında alınan raporda malullük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiğine karar verilirse, SGK Sağlık Kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibarıyla gelir ve aylık başlatılıyor. Ancak aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıklar ödenmiyor. Üç aylık süre geçtikten sonra alınan raporda malullük veya sürekli iş göremezliğin kalktığına karar verilenler hakkında ise aylıkları zaten kesilmiş olduğundan herhangi bir işlem yapılmıyor.

ARA KARAR NEDENİYLE RAPORU GECİKENLERE KOLAYLIK

Hastanelerden alınan raporlar SGK Sağlık Kurulu’nca inceleniyor. Sağlık Kurulu kimi zaman ara kararla yeniden inceleme isteyebiliyor. Sağlık Kurulu’nun ara kararı nedeniyle raporların temin edilmesinde süreç uzayabiliyor ve kontrol muayene tarihinden sonraki üç aylık süre aşılabiliyor.

Ara karar nedeniyle üç aylık süre geçtikten sonra maluliyetinin devam ettiğine karar verilenlerin aylıklarının ne zamandan itibaren ödeneceği konusunda tereddütler yaşanıyor. Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise bu değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususunda tereddüt doğuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla bir genel yazı yayımladı. Genel yazıya göre, kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalı veya hak sahiplerinin süresinde SGK’ya müracaat etmesine rağmen, Sağlık Kurulu’nun ara kararı nedeniyle 3 aydan daha uzun sürede rapor alanlara kolaylık tanınacak.

Buna göre, haklarında çalışma gücündeki kayıp oranının aynen devam ettiğine karar verilen kişilerin raporları, ara karar nedeniyle 3 aydan sonra çıkmış ise ilk rapor tarihi esas alınarak gelir veya aylık yeniden bağlanacak.

Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihine kadar eski iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihinden sonra ise yeni belirlenen iş göremezlik derecesi üzerinden ödeme yapılacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri