Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Ekonomi Reformları'nda yer alan düzenlemelerin planlandığı gibi hızla gerçekleştirilmesinin sermaye piyasalarının derinleşmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu sayede sermaye piyasalarının şirketlere, yatırımcılara ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Tevfik Eraslan, AA muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları kapsamında, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılacak adımlara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Reformları'nda istihdam ve üretime odaklanılmasını, ülke ihtiyaçları açısından olumlu bulduklarını vurgulayan Eraslan, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların teknoloji odaklı ve verimli alanlara yönlenebilmesi için sermaye piyasalarının etki alanının genişletilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Eraslan, tasarrufları artırarak sermaye piyasalarına çekmenin yanı sıra yatırım ortamının da güçlendirilmesi gerektiğini, bu sayede ihtiyaç duyulan yabancı yatırımların ülkeye geleceğini ifade etti.

Sermaye piyasalarının etki alanının, orta ve uzun vadede sadece ülkeyle sınırlı kalmayarak bulunulan bölgeyi de kapsayacak şekilde büyütülmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Eraslan, şunları kaydetti:

"Hükümetin de gerek yatırımcıların gerekse şirketlerin sermaye piyasalarına yönelimini teşvik etmenin yanında, dünyanın önde gelen finans merkezlerinde olduğu gibi, her türlü finansal varlığın işlem görebildiği sermaye piyasası oluşturma arzusu içerisinde olduğunu görüyoruz. Nitekim 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ve Ekonomi Reformları'nda sermaye piyasalarının geliştirilmesinin öncelik içerisine alındığını memnuniyetle görüyoruz. Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi, yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması, proje finansmanı fonu, projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin ve bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesine yönelik bir dizi düzenlemelerin Ekonomi Reformları'nda bu yıl içerisinde hızla hayata geçirilmek üzere takvimlendirilmesini, sermaye piyasalarının geliştirilmesi açısından çok önemli adımlar olarak görüyoruz."

- "Halka arz süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla şirketlerin maliyeti azalacak"

Tevfik Eraslan, Ekonomi Reformları'nda şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönündeki düzenlemelerle halka arz sürecinin sadeleştirileceğini ve şirketler için maliyetin azalacağını öngördüklerini söyledi.

Bunun, son dönemlerde yerli yatırımcıların rekor talepleriyle artan halka arzların, uzun dönemde de devam etmesini sağlayacağını anlatan Eraslan, "Ayrıca oluşturulacak Tahvil Garanti Fonu ile reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarının kolaylaştırılmasını da reel sektörün sermaye piyasalarına yöneliminin teşvik edilmesi anlamında çok kıymetli buluyoruz. Yine yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamalarının hızla hayata geçirilmesi; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de girişimcilik eko sisteminin sermaye piyasaları ile desteklenmesini sağlayacak önemli araçlardan biri olacaktır." diye konuştu.

Eraslan, yeni düzenlemelerle Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) daha da güçlendirilmesine yönelik planlamaları, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakların yaratılması anlamında çok olumlu bulduklarını bildirdi.

Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem görmesinin sağlanmasını, "çok önemli ve sektörün beklediği bir gelişme" şeklinde nitelendiren Eraslan, şunları ifade etti:

"Bu sistemle BES yatırımcıları sektördeki tüm bireysel emeklilik fonları içerisinden seçim yaparak diledikleri şekilde emeklilik planlarını oluşturma olanağı elde edecektir. Bu da sektörde çeşitliliği, rekabeti ve verimliliği artıracaktır. 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi ve sektörün uzun bir süredir beklediği BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık ve vakıf gibi kuruluşlar nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 sonuna kadar BES'e aktarımına olanak sağlanmasının, BES'in kurumsal yatırımcı tabanının güçlenmesine fayda sağlayacağını tahmin ediyoruz. Sonuç olarak Ekonomi Reformları'nda yer alan düzenlemelerin planlandığı gibi hızla gerçekleştirilmesinin sermaye piyasalarının derinleşmesine büyük katkı sağlayacağını ve böylece sermaye piyasalarının şirketlere, yatırımcılara ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayacağını düşünüyoruz."

- "Bireylerin tasarruf etme imkanı artacak"

Tevfik Eraslan, Türkiye'de tasarrufların artırılmasına yönelik, BES'e getirilen teşviklerin yanı sıra farklı hedefler doğrultusunda kamu destekli yeni programların da yürürlüğe girmesinin bireylerin tasarruf etme imkanını artıracağını anlattı.

Bu anlamda, 2015 sonunda tasarlanan evlilik ve konut edinimi konularını kapsayan çeyiz ve konut hesapları ile belirli sınırlamalar dahilinde doğrudan devlet katkısının, bazı ülkelerde olduğu gibi sermaye piyasası katılımcılarını da içerecek şekilde genişletilmesinin olumlu etkileri olacağının düşündüklerini aktaran Eraslan, "Birlik olarak bu kapsamda kişilerin yatırım amaçları merkeze alınarak kurgulamış Hedefli Yatırım Hesabı uygulamasının hayat geçirilmesinin tasarrufların artmasını sağlayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Eraslan, TSPB olarak Ekonomi Reformları kapsamında sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler konusunda ilgili kurum ve kuruluşların liderliğinde gerekli altyapı çalışmalarına etkin destek sağlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"TSPB olarak finansal kapsayıcılık bağlamında bireysel yatırımcıların korunması ve bilgilendirilmesi öncelikli konularımızın başında yer alıyor. Bu anlamda son yıllarda sermaye piyasalarına yönelen yeni yatırımcıları göz önüne aldığımızda, yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığının altını çizmek isterim.

Bu bilinçle TSPB olarak başta SPK, Borsa İstanbul olmak üzere sermaye piyasalarının tüm paydaşları ile iş birliği içerisinde, bireysel yatırımcıların bilgilendirilmesi ve korunması konusunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Öte yandan sermaye piyasalarının derinleşmesi ve etki alanının genişlemesi için Ekonomi Reformları'nda yer alan başta halka arzın teşviki ve BES'in güçlendirilmesi olmak üzere tüm düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin sektörümüz ve ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz."

- Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılacak adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları kapsamında, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla bir dizi adım atılacağı bildirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, söz konusu adımların en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde hayata geçirilecek adımlara ilişkin açıklanan takvime göre, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve halka arz süreçlerini kolaylaştırıcı yönde düzenlemeler yıl sonuna kadar yapılacak.

Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler ise haziran sonunda tamamlanacak. Bu kapsamda kamu hizmeti niteliği taşıyan altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme ve sağlık gibi alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşların iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecek.

Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamaları da eylül sonuna kadar hayata geçirilecek. Atılacak adımlar kapsamında, çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Söz konusu rehber, yıl sonuna kadar hazırlanmış olacak.

Emeklilik yatırım fonlarının, eylül sonuna kadar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Böylece vatandaşların bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilmesinin önü açılacak.

Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacak. Bu düzenleme de yıl sonuna kadar hayata geçirilmiş olacak.

Öte yandan yıl sonuna kadar yapılacak düzenleme ile Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

BAKMADAN GEÇME