Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aralık ayı mali verileri ve faaliyet raporuna göre, kurumun 2017’de 288.6 milyar lira olan toplam gelirleri 2018’de yüzde 28 oranında artarak 369.2 milyar lira oldu. Toplam gelirlerdeki 80.6 milyar liralık artışın 43 milyarı prim gelirlerinden sağlandı. Prim gelirleri yüzde 21.2 artışla 203.1 milyardan 246.2 milyar liraya yükseldi. Borçların yeniden yapılandırılmasıyla elde edilen tahsilat önceki yıla göre yaklaşık 4.5 milyar lira artarak, 4.9 milyardan 9.5 milyar liraya yükseldi. SGK’ya yapılan devlet katkısı 5.8 milyar lira (yüzde 11) artarak 51.8’den 57.6 milyar liraya çıktı. SGK’nın prim geliri elde etmeden, bir anlamda ödemelere aracılık ettiği harcamalar için Hazine tarafından kuruma yapılan faturalı ödemeler 24.1 milyar lira (yüzde 93 oranında) artarak 14.5 milyardan 36.6 milyar liraya ulaştı.

SGK’nın 2018’deki toplam harcamaları, önceki yıla göre 72.2 milyar lira (yüzde 23) artışla 312.7 milyardan 385 milyar liraya yükseldi. Emekli aylığı ödemeleri 35.6 milyar lira (yüzde 17) artarak 209.5 milyardan 245.1 milyar liraya yükseldi.

SAĞLIK HARCAMALARI 91.5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Kurumun sağlık harcamaları geçen yıl 2017’ye göre 13.9 milyar lira (yüzde 18) artışla 77.7 milyardan 91.6 milyar liraya yükseldi. Sağlık harcamalarının alt kalemleri incelendiğinde ise tedavi giderlerindeki genel harcama geçen yıl yüzde 20.3 olan enflasyonun altında kalırken, ilaç harcamalarının enflasyonun üzerinde arttığı görüldü.

Tedavi giderleri yüzde 15 oranında artarak 51.3 milyardan 59.1 milyar liraya yükseldi. İlaç giderleri ise yüzde 23 artışla 25.2 milyardan 31 milyar liraya tırmandı. İlaç harcamalarındaki yüksek artış büyük ölçüde döviz kurundaki tırmanıştan kaynaklandı.

Tedavi harcamalarının alt kalemlerine bakıldığında, hizmete alınmaya başlanan şehir hastanelerinin de devreye girmesiyle devlet hastanelerindeki tedavi giderleri yüzde 22 artışla 31.2 milyardan 38.1 milyar liraya çıktı. Buna karşılık üniversite hastanelerindeki ve özel hastanelerindeki harcamalardaki artış yüzde 5’te kaldı. Üniversite hastanelerinde 10.3 milyardan 10.7 milyar liraya, özel hastanelerde 9.8 milyardan 10.3 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl, şehir hastanelerinin içinde yer aldığı devlete ait 3. basamak sağlık tesislerine müracaat eden hasta sayısında ortalamanın üzerinde artış gözlendi. 2017’nin 9 aylık döneminde 83.7 milyon olan 3. basamak devlet hastanelerine müracaat eden hasta sayısı 2018’in aynı döneminde 94.2 milyon kişiye ulaştı. Üniversite hastanelerine giden hasta sayısı ise 32.8 milyondan 36.1 milyona çıktı.

 

SGK'nın sağlık harcamaları  
(Milyon TL)   
    
 20172018Değişim (%)
Tedavi51.26059.09215,3
Devlet hastanesi31.24238.07721,9
Üniversite hastanesi10.26410.7434,9
Özel hastane9.75410.2725,3
İlaç25.16630.98923,1
Diğer1.2611.48517,8
Toplam77.68791.56617,9

 

PRİM GELİRLERİ, GİDERLERİN YÜZDE 76’SINI KARŞILIYOR

Kurumun emekli aylığı ödemeleri 2017’de 209.5 milyar lira iken, geçen yıl 245.1 milyar liraya yükseldi. Emekli aylığı ve sağlık ödemelerinin toplamı ise 287.2 milyardan 336.6 milyar liraya çıktı.

2018 yılında, yapılandırmadan elde edilen gelirler ile birlikte doğrudan sigortalılardan toplanan primlerin emekli aylığı ödemeleri ve sağlık harcamalarını karşılama oranında iyileşme yaşandı. 2017 yılında yüzde 72.5 olan prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık harcamalarını karşılama oranı geçen yıl yüzde 75.9’a yükseldi.

BÜTÇEDEN SGK’YA 150.5 MİLYAR LİRA TRANSFER

SGK’ya yapılan bütçe transferleri 2018’de önceki yıla göre yüzde 17.4 artış kaydederek 128.2 milyardan 150.5 milyar liraya yükseldi. Bu gelişme sonucunda bütçe transferlerinin milli gelire oranı yüzde 4.13’ten 4.01’e geriledi.

Milli gelire oran bakımından 2018’de iyileşme görünmekle beraber, bu oran, 2015 yılındaki yüzde 3.38’e göre oldukça yüksek bir seviyeyi işaret ediyor.

 

SGK'ya yapılan bütçe transferleri 
(Milyon TL)   
 SGK'ya bütçeYıllık değişimGSYİH'ya oranı 
Yıllartransferleri(Yüzde)(Yüzde)
200835.0165,93,5
200952.60050,25,3
201055.2445,04,8
201152.772-4,53,8
201258.72811,33,7
201371.26421,33,9
201477.3368,53,8
201579.0392,23,4
2016108.07336,74,1
2017128.18318,64,1
2018150.53017,44,0