Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler fazlası ağustos ayında, bir önceki yılın ağustos ayına göre 554 milyon dolar artarak 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.1 milyar dolara yükseldi...

 (milyon dolar)2018 Ocak-Ağustos2019 Ağustos2019 Ocak-Ağustos
CARİ İŞLEMLER HESABI-31.1162.6041.012
      İhracat113.07513.440118.588
      İthalat153.34815.059130.823
      Mal Dengesi-40.273-1.619-12.235
      Hizmet Gelirleri31.9417.19535.407
      Hizmet Giderleri15.5811.97914.857
      Mal ve Hizmet Dengesi-23.9133.5978.315
      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.9063473.999
      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler11.3991.44011.778
      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-31.4062.504536
      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler290100476
SERMAYE HESABI62929
FİNANS HESABI4391.559-586
      Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.5561401.823
      Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.3329656.389
      Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.0027363.971
      Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-1.709-6014.309
         Hisse Senetleri-1.281-512434
         Borç Senetleri-428-893.875
      Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi11.415-5718.409
         Merkez Bankası000
         Genel Hükümet2601
         Bankalar9.1467487.356
         Diğer Sektörler2.243-1.3191.052
      Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.911-1.6184.091
         Merkez Bankası1.127-14554
         Genel Hükümet-253-430-1.025
         Bankalar775-947-1.313
         Diğer Sektörler7.262-2275.875
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-31.4931.0541.627
NET HATA VE NOKSAN18.083-8002.593
GENEL DENGE13.410-254-4.220
REZERV VARLIKLAR-13.4102544.220
      Resmi Rezervler-13.4102544.220
      Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5.2 milyar dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ağustos ayına göre 1.083 milyon dolar artarak 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

#video#Ωvideo#657937##

 

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon dolar artarak 1.6 milyar doları buldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise  bir önceki yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1milyar doları aştı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ 

Ağustos ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında 1.3 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon ve 149 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Diğer yatırımlarda 1.047 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.