Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM / Reuters

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, resmi gazetede yayımlandı.

Karara göre, "6183 sayılı Amme alacaklıların tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir" denildi.

Aynı gazetede yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat  genel tebliğine göre, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan
tecil faizi oranı bugünden geçerli olarak yıllık yüzde 15'e indirildi.

Bu kapsamda, bugüne kadarki başvurulara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, başvuru tarihlerinden bugüne
kadar geçen süre için geçerli olan oranda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanması hüküm altına alındı.

Diğer taraftan, amme alacakları kanununun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak bu kanununun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da belirlenen yeni oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.