Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın nisan ayına göre 4.3 milyar dolar azalarak 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 1.5 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. Bunun yanında daha önce mart ayı için açıklanan 589 milyon dolarlık cari açık 613 milyon dolara revize edildi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.6 milyar dolar azalarak 1.8 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1.7 milyar dolara dolara yükselmesi etkili oldu.

 

 

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın nisan ayında 1.6 milyar dolar açık vermişken, bu ayda 2.3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara ulaştı.

 2018 Ocak-Nisan2019 Nisan2019 Ocak-Nisan
    
CARİ İŞLEMLER HESABI-21.822-1.334-3.331
      İhracat57.20715.37460.200
      İthalat79.91617.21865.099
      Mal Dengesi-22.709-1.844-4.899
      Hizmet Gelirleri11.9493.76812.757
      Hizmet Giderleri7.5062.0307.890
      Mal ve Hizmet Dengesi-18.266-106-32
      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.9985132.147
      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler5.8381.7565.701
      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-22.106-1.349-3.586
      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler28415255
SERMAYE HESABI25-125
FİNANS HESABI-19.4215.222-1.993
      Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.320-34462
      Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.2455443.251
      Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-1712.3762.326
      Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.684-2.1436.598
         Hisse Senetleri-834-78804
         Borç Senetleri2.518-2.0655.794
      Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-5.0523.20010.734
         Merkez Bankası000
         Genel Hükümet1600
         Bankalar-6.2833.06610.589
         Diğer Sektörler1.215134145
      Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.5891.9195.666
         Merkez Bankası152-457-482
         Genel Hükümet-99-72-210
         Bankalar4.420847585
         Diğer Sektörler6.1161.6015.773
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-2.376-6.557-1.313
NET HATA VE NOKSAN4.4283.752-857
GENEL DENGE-2.0522.8052.170
REZERV VARLIKLAR2.052-2.805-2.170
      Resmi Rezervler2.052-2.805-2.170
      Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Söz konusu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 4.5 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolarlık net çıkış yaptığı görüldü.

Son açıklanan verilerle beraber ocak-nisan döneminde toplam cari açık 3.3 milyar dolara ulaştı. Cari açık geçen yılın ilk 4 ayına oranla yüzde 85 geriledi.