Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde değişiklik içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, Türkiye'de kurulan derecelendirme kuruluşunun ortak, yönetici, kontrolör ve çalışanlarına ilişkin esasların belirlendiği maddelere yeni bentler eklendi. Eklenen bentler ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar belirlenmiş oldu.

Derecelendirme uzmanlarının "kredi derecelendirme uzmanlığı" veya "kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı" lisans belgesi almaları zorunluluğunun, yabancı uyruklu kişiler için uygulanmasına, şu bent ile açıklık getirildi:

"Bu bendin yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az beş yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır. Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde 50'sini aşamaz."

YABANCI UYRUKLU DERECELENDİRME KOMİTESİ ÜYE SAYISINA 3'TE 1 SINIRLAMASI

Derecelendirme komitesi üyelerinin ve kontrolörün "kredi derecelendirme uzmanlığı" veya "kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı" lisans belgesi almaları zorunluluğuna, yabancı uyruklular için farklı bir bent eklendi.

Eklenen bent ile derecelendirme komitesinde yer alacak yabancı uyruklu gerçek kişilerin, uluslararası kabul görmüş, kurul tarafından tanınan ve duyurulan bir kuruluştan, kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşlarında en az 8 yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılacak.

Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme komitesi üyesi sayısı ise toplam komite üye sayısının 3'te 1'ini aşamayacak.