Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İşçi ya da memur olan kadın çalışanlar analık izni bitiminde süt izni kullanmaya hak kazanır. Çalışan kadınlar için analık izni doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftadır. Memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, işçi olan kadınlar için de 4857 Sayılı İş Kanunu süt izninin kaç saat olacağını belirtmektedir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki; Yargıtay geçtiğimiz yıl verdiği kararla kullandırılmayan süt izninin fazla mesai olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu da demek oluyor ki süt iznini kullanamayan kadın işçi bu sürelerde fazla mesai yapmış sayılacak.

ÖZEL SEKTÖRDE SÜT İZNİ KAÇ SAATTİR?

4587 sayılı İş Kanunu'na göre; Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

MEMURLUKTA SÜT İZNİ KAÇ SAATTİR?

654 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

SÜT İZNİ TOPLU KULLANILABİLİR Mİ?

Yasalara göre süt izni her gün düzenli olarak bebeğin beslenmesi için verilir. Yani çalışanın toplam kullanacağı saatleri toplayarak izin yapması ile ilgili bir durum değildir. Ayrıca süt iznini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi'nde iznin toplu kullandırılamayacağına dair bir ibare de bulunmaz.