Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği'nin tavsiye kararı sonucu aldığı 1 ay prim almadan zorunlu trafik sigortası sürelerini uzatma görüşüne istinaden mayıs ayı sonuna kadar trafik sigortasında prim alınmadan poliçelerin uzatılmasını istedi. 31 Mayıs'a kadar sigorta süreleri dolanlar 1 ay boyunca prim ödemeden sigortalı sayılacak. Hazine, kararında TSB'nin tavsiye kararına uyan sigorta şirktelerinin 31 Mayıs'a kadar süresi biten poliçeleri 1 ay prim almadan uzatmak zorunda olduğunu belirtti. TSB'nin kararına uymayan şirketlerin bu zorunluluğunu olup olmadığı ise bilinmiyor. Uzmanlar TSB'nin tavsiye kararına uymayan şirketlerin düzenleme kapsamında olmadığını savunuyor. Düzenleme kapsamındaki sigorta şirketlerinden poliçesi olan araçların yeni poliçelerinde ücret 31 Mayıs'tan sonra alınmaya başlanacak. Karara göre çok kaza yapan Riskli Sigortalar Havuzu'ndaki otomobiller de poliçe süreleri mayıs ayı içinde bitmesi halinde prim ödemeden 1 ay poliçe haklarından yararlanacak. 

Hazine Müsteşarlığı'ndan sigorta şirketlerine gönderilen yazıda Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin 21.04.2020 tarihinde yayımladığı tavsiye kararı ile; Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Zorunlu Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerin inisiyatifinde olmak üzere; öncelikle, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaların tavsiye edildiği belirtilerek, bu tavsiye kararı çerçevesinde, sigorta şirketleri tarafından vadesi dolan zorunlu trafik sigortası poliçesi geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın en az 1 ay süre ile uzatıldığı ve zorunlu trafik sigortası primlerinin taksitler halinde tahsil edilirken taksit sayısının arttırıldığının bilindiği belirtildi. 

DÖRT AYRI KARAR ALINDI

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre bu çerçevede, koronavirüs salgınına ilişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında zorunlu trafik sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak üç maddelik karar alındığı belirtildi. Trafik sigortası süresi bitenlere 1 ay ücretsiz sigorta hakkı getiren bu kararlar aşağıdakiler oldu:

  1. 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine,

  2. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine,

  3. Sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine,

  4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasının, “Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir. Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.” hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.