Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

"2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi"nden yaptığı derlemeye göre, küresel eğilimlerle dönüşen UDY pazarında, Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak düzenleyici çerçeveyle destek ve teşvik mekanizmaları geliştirilecek.

Nitelikli UDY profilleri özelinde belirlenen hedef ülkelere yönelik yeni STA'lar müzakere edilecek ve yürürlükteki STA'ların kapsamının genişletilmesi için çalışmalar sürdürülecek.

Mevcut teşvik mekanizmaları sadeleştirilerek değişen ihtiyaçlar ile dijitalleşme, küresel tedarik zincirindeki dönüşüm senaryoları, veri politikaları, mevcut yatırımcıların genişleme türü yatırımlarının stratejik değeri ve teknoloji girişimi ekosistemlerinin artan önemi gibi küresel eğilimlere uyumlu olarak geliştirilecek ve güncellenecek.

Küresel tedarik zincirindeki dönüşümden en çok etkilenen ve nitelikli UDY profillerinde işaret edilen sektörlerde faaliyet gösteren büyük uluslararası ve ulusal şirketlere, küresel tedarik zinciri yer değiştirme desteği sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI AB İLE UYUMLAŞTIRILACAK

Kişisel verilerin korunması mevzuatının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) ile uyumlaştırılması sağlanacak.

Türkiye'nin UDY alanındaki rakipleri ile sektör, faaliyet, yatırım karar kriteri özelinde karşılaştırmalı konumunun ortaya konulacağı kıyaslama çalışmaları ve lokasyon simülasyon modelleri yapılarak yayımlanacak.

Türkiye'ye henüz yatırım yapmamış yatırımcılar nezdinde ülkenin yatırım ortamını değerlendiren periyodik anket çalışmaları yapılacak.

İHTİYAÇ DUYULAN İNSAN KAYNAĞI İYİLEŞTİRİLECEK

Nitelikli UDY'nin Türkiye'ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağı geliştirilecek.

Söz konusu insan kaynağı yetkinlikleri ve gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak ilave yetkinlikler haritalandırılacak ve Türkiye için gelişim alanları ortaya konulacak.

Nitelikli insan kaynağı için Türkiye'nin cazibesinin artırılmasına yönelik yetenek çekme ve elde tutma konularında çalışmalar yapılacak.

UDY profillerindeki yatırımcıların ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın geliştirilmesine yönelik yabancı dil yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği halinde çalışmalar yürütülecek.

Öte yandan nitelikli UDY profillerinin ihtiyaç duyduğu dijital becerilerin seviyesinin yükseltilmesi için aktif iş gücü programları düzenlenecek.

"Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının yapısı, gelecek dönemde teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca yanıt verecek şekilde ve nitelikli UDY profillerini Türkiye'ye çekmek amacıyla değiştirilecek.

Aktif iş gücü programlarının nitelikli UDY profillerine uygun uluslararası yatırımcılara tanıtılması amacıyla dijital içerikler üretilecek.

İş gücü piyasasında nitelikli yabancıların çalışacağı sektörlerin belirlenmesine yönelik sektör çalışmaları ve nitelikli UDY profillerine uygun Türkiye'de yerleşik uluslararası yatırımcılara yönelik saha ziyaretleri yapılacak.

AB YEŞİL MUTABAKATI'NA UYUMU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR HEDEFLENİYOR

İş ortamı ve düzenleyici çerçevenin "BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na (SKA) ve "AB Yeşil Mutabakatı"na uyumunu artıracak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, AB Yeşil Mutabakatı'na yönelik uyumu sağlamak üzere sektörlerin dönüşümünü destekleyici teşvik mekanizmaları tasarlanacak.

Türkiye UDY Stratejisi'nin izlemesi yapılarak eylemlerdeki ilerlemeler paydaşlara düzenli raporlanacak.

"UDY e-KOORDİNASYON TAKIMI" OLUŞTURULACAK

UDY hizmetlerine yönelik kısa-orta vadeli planlama ve değerlendirmelerin paylaşılacağı, Yatırım Ofisi ile yoğun iletişim ve iş birliği içinde olan kurumların temsilcilerinden oluşan "UDY e-Koordinasyon Takımı" oluşturulacak.

UDY e-Koordinasyon Takımı, eylemler özelinde ilerleyişin ve gelişmelerin paylaşıldığı aylık toplantılarla bir araya gelecek.

Tanıtım faaliyetlerinde iş birliğinin artırılması amacıyla yatırım tanıtım ana planına ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak.

UDY alanındaki akademik çalışmalar özendirilecek.