İstanbul Sanayi Odası (İSO),sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi. Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

 

İLK ÜÇ SANAYİ KURULUŞU

İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.

2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.

 

İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.

İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.

 

İSO İKİNCİ 500 VE TEMEL GÖSTERGELER

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkati çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.

İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak, borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.

Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkati çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.


2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:

İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi.

"İSO İKİNCİ 500'DE YER ALAN ŞİRKETLERİMİZ KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMAYI DAHA FAZLA HİSSEDİYOR"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yazılı olarak yaptığı değerlendirmede, “İSO 500’ün ardından açıkladığımız İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerimiz, büyük ölçüde KOBİ niteliğindeki kuruluşlarımızın performansını ortaya koyan bir araştırmadır. Dolayısıyla, ekonomik araştırmalar için bütünsel olarak saygın ve nitelikli bir kaynak olmasının yanında, bizim açımızdan bu yönüyle de çok değerlidir. Çünkü İSO İkinci 500 sayesinde ülkemizin KOBİ niteliğindeki kuruluşlarının performansını her yıl düzenli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.

İSO İkinci 500’ün sonuçlarına değinmeden önce şunu hatırlatmak isterim; 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük güçlü büyümenin ardından gelen 2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve gerekse iç tüketimdeki durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz açısından zor bir yıldı. İşte o zor koşullarda bile İSO İkinci 500’ü oluşturan sanayicilerimizin üretimden satışlarını yüzde 27,8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve yüzde 6’nın üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

“İSO İKİNCİ 500 ŞİRKETLERİNİN UZUN VADELİ BORÇLARI AZALDI, KISA VADELİ BORÇLARI İSE ARTTI"

Genel olarak İSO İkinci 500’ün sonuçlarına bakıldığında, İSO 500’e paralel sonuçlarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bahçıvan, “En önemli fark ise borçlanmada görülüyor. 2018 yılı sonuçları, İSO İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlarının azaldığını, kısa vadeli borçlarının ise arttığını gösteriyor. Bunun iki nedeni var; birincisi borçlanma kaynaklarının önceki yıllara göre ciddi bir şekilde kısılması ve daralmasıdır. İkincisi ise KOBİ ölçeğindeki şirketlerimizin borçlanma kabiliyetinin azalmasıdır.

Dolayısıyla çalışmamızın 2018 yılı sonuçlarında, dünya ticaretinde şiddetlenen korumacılık rüzgarlarının yanı sıra Türkiye ekonomisinin geçtiği kritik dönemecin de dolaylı ve dolaysız yansımalarını açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Örneğin şirketlerimiz üretimden satışlarında yüzde 6,2’lik bir reel artış sağlasa da ihracatın bu büyümedeki katkısının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da İSO İkinci 500 şirketlerimiz arasında küresel ekonomideki yavaşlamanın daha fazla hissedildiğini gösteriyor” dedi.

“FAALİYET KARLILIĞINDA GÜÇLÜ İYİLEŞME SAĞLANDI"

Bahçıvan, “İSO İkinci 500 çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli ve olumlu sonuçlardan biri sanayicilerimizin ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmayı sürdürerek özellikle faaliyet karlılığında güçlü iyileşmeler sağlamalarıdır. Satış ve faaliyet giderlerini yönetmede daha başarılı olan firmalarımızın, 2018’de net satışlara oranla faaliyet karını 1,8 puan artışla yüzde 12,1’e yükseltmiş olmaları bunu göstermektedir.

Fakat ne yazık ki bu noktada artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO İkinci 500 şirketlerimiz için de finansman giderlerinin şiştiğini ve bunun karlılığı önemli ölçüde sınırladığını görüyoruz. İSO İkinci 500 2017’de faaliyet karının yüzde 42,8’ini finansman giderlerine harcarken bu oran 2018’de yüzde 52,6’ya yükselmiştir.

İSO İkinci 500’ün teknoloji ve AR-GE tarafındaki göstergeleri ise bazı iyi gelişmelere rağmen maalesef tatmin edici değildir. AR-GE harcaması yapan kuruluş sayımızın 188’den 218’e doğru güçlü bir sıçrama yapmasını sevindirici bulsak da bu güçlü artışın AR-GE harcamaları büyüklüğüne yansımadığını görüyoruz. Kuşkusuz firmalarımızın mali açıdan zorlandıkları bir dönemde bu durum bir ölçüde doğal karşılanabilir. Yine de teknolojik dönüşüm ve inovasyonun KOBİ’ler açısından ertelenemez bir hedef olduğunu da her zaman dikkate almamız gerekiyor.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; sonuçlar, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve aş üreterek Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize bu kıymetli çabaları ve değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

  

İŞTE İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

1       63       Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.                                               İstanbul              -1     413.697.419
3      43         Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.                                                               İstanbul                -3    411.552.018
213ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.Isparta-2412.376.158
4101Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-4410.367.083
5-Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-5409.383.535
7-Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-7404.915.710
8-Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol-8404.592.636
912Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.Adana-9403.834.022
10+Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Çaycuma-10403.264.246
1170Magnesit A.Ş.Eskişehir-11402.826.074
12175Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-12401.119.502
1362Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa-13400.291.122
14176Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-14399.819.352
15-Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-15399.385.311
16--Gaziantep-16-
1718Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.Bursa-17395.412.416
1950Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi-19393.832.198
20178Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.Adana-20393.372.551
21-Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.Ankara-21393.364.350
2554Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.Kocaeli-25389.083.419
26272Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-26388.825.779
28205Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-28388.475.166
2984Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Bursa-29387.990.705
30333DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-30387.172.754
31-Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.Uşak-31385.709.533
32144Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-32385.682.638
35-Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.Yenişehir/Bursa-35384.859.803
36-Demir Export A.Ş.Ankara-36383.320.226
38-Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.Trabzon-38381.613.095
3976BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi-39380.976.612
40-Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-40378.889.678
4175Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ)Kamu1-378.376.190
42-Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir-41376.399.085
43+Polisan Kimya Sanayii A.Ş.Kocaeli-42376.383.096
4471Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.Konya-43376.354.839
45130Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.İnegöl-44376.082.107
46159Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-45375.338.090
4792Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-46374.807.153
50120Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-49372.547.463
51-Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.Gemlik-50372.102.076
52238Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.Kayseri-51372.008.640
54146Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.Bursa-53371.337.812
55--Çerkezköy-54-
56173Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-55369.203.958
5794Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Samsun-56367.966.228
58-Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.Konya-57367.774.850
62-BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ankara-61362.051.310
64124ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-63361.884.227
6545Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa-64360.833.973
6668Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Manisa-65359.438.961
7044Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.Karaman-69358.214.436
71--Kocaeli-70-
73-Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.Samsun-72356.421.842
74108Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-73354.132.235
7679Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-75353.253.517
79-Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara-78350.867.602
8291Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.Diyarbakır-81349.763.788
83+Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş.İskenderun-82349.425.040
84182Safa Tarım A.Ş.Konya-83348.190.758
85131Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.Bursa-84347.925.989
8746Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karaman-86347.257.570
88177Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-87346.632.939
91115Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.Salihli-90343.911.594
92325Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.Kocaeli-91340.968.320
93--Adana-92-
9587Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Kocaeli-94339.450.116
99215Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-98338.624.256
100153Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.Balıkesir-99338.265.772
104193Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-103336.589.129
105-Batıbeton Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi-104335.277.705
10749Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir-106334.583.504
10877Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-107334.149.349
109+GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş.Eskişehir-108332.841.428
11295Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.Aydın-111331.646.937
113267Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-112330.562.516
114102As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ankara-113330.460.476
116179Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.Manisa-115327.820.155
120-Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.Tokat-119324.532.610
123-Aslan Çimento A.Ş.Kocaeli-122322.860.931
124154BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş.Bursa-123322.806.524
126117Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.Ordu-125322.642.814
127116Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.Bursa-126322.599.580
129167Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-128320.490.181
130158Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.Çanakkale-129319.895.400
13135GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.Akhisar-130318.627.358
133122MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.Kahramanmaraş-132318.239.260
134319Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-133318.034.317
135133İşbir Sünger Sanayi A.Ş.Ankara-134317.673.904
13659Uşak Seramik Sanayi A.Ş.Uşak-135316.561.766
139160Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara-138316.053.811
140247Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.Bursa-139315.925.324
142489Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.Salihli-141315.397.642
145201Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-144314.935.933
146197Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.Karabük-145313.427.572
147258Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.Osmaniye-146312.883.804
148318Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-147310.826.876
149216Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.Kocaeli-148310.711.693
150-Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.Düzce-149310.265.315
15188Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.Konya-150309.404.354
15372Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karaman-152308.607.168
154236Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.Kocaeli-153308.410.681
155121Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş.Gaziantep-154307.472.728
156321Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş.Bursa-155307.154.239
157219Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.Ankara-156306.246.173
160+Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş.Konya-159305.003.452
161164Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.Kahramanmaraş-160304.670.325
16285Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş.Karabük-161304.234.171
164237Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Tekirdağ-163303.764.541
165+Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Samsun-164303.633.641
167--Kocaeli-166-
168113Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.Çarşamba-167300.151.998
170311Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.Kayseri-169299.463.355
171357Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş.Ankara-170298.934.800
174224Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-173298.050.806
175174Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy-174298.016.477
176200Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Sakarya-175297.667.461
177123Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.Adana-176297.653.470
178211Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.Giresun-177297.184.174
179204Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli-178296.889.432
180285Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.Denizli-179296.301.904
181188Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-180294.887.419
182142Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.Bilecik-181294.356.825
183139Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.Trabzon-182294.239.249
184202Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-183293.805.557
185119Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ünye-184293.381.712
186+Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Aydın-185292.837.549
187390Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-186292.332.446
188259Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.Ege Bölgesi-187292.156.569
189138Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-188289.725.605
191189Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-190289.179.322
19353Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.Bursa-192287.624.469
194194Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş.Bursa-193287.607.181
196329Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.Kayseri-195286.982.557
197152Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-196286.874.564
198190Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İnegöl-197286.825.049
200304Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Orhangazi-198286.298.320
201377Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.Aydın-199286.175.476
203+Empera Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-201283.465.367
204+Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.Bursa-202282.468.563
206--Ankara-204-
207263Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-205280.623.969
208233Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli-206280.531.478
210198Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-208280.095.008
211282Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-209280.028.535
213-Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.Bursa-211279.407.921
214112Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Ünye-212278.651.434
215428Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.Kocaeli-213278.529.486
216156Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Konya-214278.389.400
217322Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-215278.383.846
218382K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.Ege Bölgesi-216278.289.200
219151Konya Çimento Sanayii A.Ş.Konya-217278.081.830
220166Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-218277.949.932
221186Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-219277.554.856
22264Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.Adana-220276.617.597
224244Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.Mersin-222275.433.469
225184Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.Afyonkarahisar-223275.292.672
226165Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Antalya-224275.075.278
228232Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-226274.620.907
229297RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.Konya-227274.550.497
230214Ege Gübre Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi-228274.286.041
231248VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.Kütahya-229273.435.733
234281Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş.Osmaniye-232271.666.869
235256Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.Çorlu-233271.665.989
237257Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli-235270.306.600
23836Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Konya-236270.140.460
240-Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa-238269.048.375
241342Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-239268.909.945
242221Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Bursa-240268.812.565
244340Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş-242268.186.134
246360Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-244267.994.549
247--Kocaeli-245-
248+Beşiktaş Tersane A.Ş.Yalova-246266.178.112
249191Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.Denizli-247265.894.598
251397Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-249265.331.563
25252Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti.Sakarya-250265.323.073
253218Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi-251264.728.656
255213Fil Filtre A.Ş.İskenderun-253263.778.152
256240Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.Denizli-254263.536.149
257--Ege Bölgesi-255-
258293Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.Çerkezköy-256262.660.717
259212Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Kocaeli-257261.296.065
263283Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.Gaziantep-261258.941.468
264286Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-262258.686.508
265--Gaziantep-263-
266269İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-264258.295.315
267--Kahramanmaraş-265-
2691Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.Adana-267257.743.073
272161Eti Gümüş A.Ş.Kütahya-270256.770.367
273246Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.Konya-271256.565.636
274228Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Çanakkale-272256.478.901
275+Erşan Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Bilecik-273256.092.467
276334Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.Ereğli/Kdz.-274255.898.302
278432Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-276254.584.256
279217Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.Bursa-277254.562.359
280135Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Adana-278254.381.463
282313GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.Bolu-280253.388.981
283347İba Kimya San. ve Tic. A.Ş.Ankara-281252.679.061
285235Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.Çerkezköy-283252.133.474
28790Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bursa-285251.326.326
288327Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.Manisa-286251.277.709
289335Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-287251.154.217
290245Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Adana-288250.926.816
291--Kahramanmaraş-289-
292366Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-290250.289.900
293386Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-291249.741.198
294376Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Çorlu-292249.614.971
296373VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-294248.723.932
297312Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.Yenişehir/Bursa-295246.908.476
298--Ege Bölgesi-296-
299316Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kütahya-297246.191.417
302-Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.Ankara-300245.005.550
303374Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-301244.996.511
304411E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Bursa-302244.936.461
305339A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-303244.607.859
306+Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Ankara-304244.600.272
308398Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş.Bilecik-306244.003.174
312354Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-310242.873.468
313392Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.Balıkesir-311242.086.420
314+Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-312242.076.678
316223Valf Sanayii A.Ş.Manisa-314241.837.768
317351Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-315241.547.461
318384E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş.Çorlu-316241.310.941
319479Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti.Giresun-317241.250.967
320265Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Afyonkarahisar-318241.049.423
322288Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.Ordu-320240.611.993
324436De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-322239.516.475
325275Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş.Çorlu-323239.395.419
326181Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.Kamu3-238.796.326
327+Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi-324237.962.844
329421Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-326236.700.024
330478Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-327236.663.025
331+Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-328236.608.945
336+Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-333234.518.854
338365Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Uşak-335233.672.476
339209Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-336233.260.787
340290Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-337233.102.786
342475Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Sakarya-339232.888.955
344169Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-341231.448.156
346226Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-343230.915.234
347471Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-344230.748.491
349454İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş-346230.266.848
350+Lezita Balık A.Ş.Ege Bölgesi-347230.253.604
351341Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-348229.859.738
353--Bursa-350-
355343Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Malatya-352228.006.715
356271Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Ankara-353227.990.042
357348Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.Ege Bölgesi-354227.608.833
358399Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.Kocaeli-355227.378.370
359356Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.Kayseri-356227.308.436
360407Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-357226.958.506
363460Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş.Kadirli-360226.627.249
364+Ceha Büro Mobilyaları A.Ş.Kayseri-361226.541.129
368465Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.Kocaeli-365224.451.196
369+Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş.Sakarya-366224.093.245
370415ASD Laminat A.Ş.Düzce-367223.699.665
371287Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Ankara-368223.548.164
372168A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa-369223.536.350
373280M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-370223.419.972
374364Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-371222.595.940
375337Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-372220.511.546
377315Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-374220.046.382
378400Reçber Kablo A.Ş.Çorlu-375219.688.460
379206Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.Kocaeli-376218.592.337
383447Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-379217.486.181
384419Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.Konya-380217.478.908
385362Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-381217.349.540
386+Hatboru San. ve Tic. A.Ş.Antakya-382217.239.919
387383Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.Düzce-383217.183.101
390266Kilim Mobilya A.Ş.Kayseri-386216.072.156
392262Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Giresun-388215.423.709
393+Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-389215.155.934
394358CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Denizli-390215.051.836
395495Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-391214.069.675
396+Alkim Alkali Kimya A.Ş.Ankara-392213.848.580
397433Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-393213.729.507
398393Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Aydın-394213.464.121
400+Omega Metal Bağlantı Elemanları Demir Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol-396213.004.168
401401Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi-397212.740.996
402497Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş.Eskişehir-398212.685.179
403450Çilek Mobilya A.Ş.İnegöl-399212.596.297
404+Aslan Bakır San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-400212.543.320
405483Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-401211.824.310
406310Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Ünye-402211.461.012
408381Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy-404211.122.191
412270Uludağ İçecek T.A.Ş.Bursa-408210.051.302
413+Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.İskenderun-409209.044.609
415303Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-411208.402.396
416323Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-412208.397.556
417375Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.Çerkezköy-413208.146.432
418423Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.Kocaeli-414208.064.313
419429Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş.Denizli-415207.819.475
420387Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.Kocaeli-416207.010.563
421+Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.Çanakkale-417205.755.961
422+Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.Suluova-418205.377.627
424+Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-420204.967.682
426444Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-422204.655.897
430476Bant Boru San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-426203.687.243
431255Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.Mardin-427203.683.229
432143Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.Terme-428203.628.805
433+Zirve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-429203.445.175
434+Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-430203.184.920
435439Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.Manisa-431202.707.166
436254Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Ankara-432202.428.574
437451Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Adana-433202.195.380
438431Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.Kocaeli-434202.128.985
440396Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Konya-436200.020.803
441414TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.Düzce-437200.000.698
442416Entek Elektrik Üretimi A.Ş.Kocaeli-438199.755.882
445192Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.Ankara-441199.368.007
446+Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş.Kocaeli-442199.309.828
447467S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiEge Bölgesi-443199.007.590
448494Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-444198.634.970
449455Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir-445197.864.038
450+Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-446197.805.054
451449Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-447197.738.440
452499Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.Konya-448197.417.770
45399Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-449196.886.585
454242Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.Konya-450196.879.859
455301AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-451196.734.601
456440Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.Samsun-452196.023.200
457459Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa-453195.459.037
461496Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.Denizli-457194.476.016
463448Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-459193.291.003
465363Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.Kayseri-461192.540.051
468+Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.Ankara-464191.533.075
469298Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Samsun-465191.095.670
470500Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Gaziantep-466191.064.672
471370Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa-467191.001.954
474441Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.Adana-470189.370.891
47520Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.Konya-471188.788.359
477+Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-473188.417.774
478+Renkler Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-474188.007.076
480+İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş.Manisa-476187.464.066
482405Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Denizli-478187.166.570
484422Penguen Gıda Sanayi A.Ş.Bursa-480185.318.029
485372Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.Kocaeli-481184.973.098
486+Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.Samsun-482184.634.217
490+Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.Çerkezköy-486182.186.030
491427Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Denizli-487180.431.199
492+2M Kablo San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy-488180.392.862
493+Unsan Un San. ve Tic. A.Ş.Samsun-489180.358.533
494+Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş.Ankara-490179.908.125
495+Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş.Samsun-491179.875.490
497491Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-493179.326.730
498+Biomar Sagun Yem San. Tic. A.Ş.Aydın-494178.452.980
500472Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-496177.760.860

 

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri