Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması

"4D işçi kadrosu nedir? 4D işçi kadrosunun hakları nelerdir?" Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

4d işçi kadrosu nedir?

4D işçileri olarak, A B ve C kanunların da belirtilenlerin dışında kalan ve bunlarla ilgili olayları gereğince tahsis edilen ve sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik ya da kampanya işlerinde veya orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzu ya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan daha az süre olmak üzere çalıştırılan geçici işçilerdir. D İşçileri A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir çünkü bunlar sözleşmeli işçilerdir.

4d işçi kadrosunun hakları nelerdir?

4D işçisi 657 sayılı devlet memurları kanunu maddesinde aşağıdaki şekilde haklar sıralanmıştır.

Madde 4olarak elek aldığımız işçiler kavramın da A, B ve C fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan ilgili konuları gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştıran kişilerin sürekli işçilerdir bunların dışında hak ve kanun tanınamaz.

Mail Hükümdar Kapsam Madde 146: Bu kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan aylık taban aylığı veya kıdem aylığı ile tazminatlar toplamının brüt tutarı bulunan yerde iş kanunları gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücret aylığı tutarından daha az ücret uygulanamaz.

Aylığın Ödeme Zamanı Ve Esasları Madde 164: Kanunlara göre verilmiş olan işçilerin farklı olarak yaptığı işler adı altında yapılacak Nakdi ve aynı özellikte Taşıyan tüm ödemeleri hesaplanma kolaylığını sağlamak amacıyla bordro düzenlemesine ve ödeme işlemlerinin sürelerine karşı esas olarak kusurları tespit etmeye ve aylık olarak daha kısa ya da daha uzun süre zarfında yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgilenmektedir.

657 sayılı kanunun DMK’nın yukarıda belirttiğimiz maddelerinden anlaşılacağı gibi 4D kadrolu işçiler 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışmaktadır.