Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) merakı devam ediyor. AGİ 2018 ne kadar olacak sorusunun cevabı birazdan belli olacak. Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılacak dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. 

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için %50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
Üçüncü çocuk için %10
Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

Asgari Geçim İndirimi 2017’de ne kadardı?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2017

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 - AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar 133,31 TL
Evli eşi çalışmayan 159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 226,63 TL
Evli eşi çalışan 133,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 153,31 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 173,31 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 199,97 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 213,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 226,63 TL

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2018 - AGİ 2018 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışmayan Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışan Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışan 1 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışan 2 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışan 3 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışan 4 çocuklu Hazırlanmaktadır
Evli eşi çalışan 5 çocuklu Hazırlanmaktadır


Boşanmış olanlar çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanabilir?
Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

Çocuk hangi birey üzerinden sağlık sigortasından yararlanıyorsa Asgari Geçim İndirimini o kişi alır.

18 yaşından büyük çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuk için Asgari Geçim İndirimi alınır mı?
Mükellefle birlikte oturan ve mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük ve öğrenim gören çocuklar için Asgari Geçim İndirimi alınabilir. Dolayısıyla 18 yaşından büyük ve çalışmayan çocuklar için bu indirimden yararlanılamaz.

Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanamaz?
Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?
1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?
AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.