Özellikle internetten e-ticaret yoluyla yapılan alışverişlerde karşımıza çıkıyor 'ayıplı' mal. Bize gösterilen başka eve gelen çoğunlukla başka oluyor. Çoğunlukla da beklediğimizi yani alış amacımızı karşılamıyor, bozuk ve eksik oluyor bu ürünler. Peki ne yapmalıyız. Tabii ki üşengeçlik yapmadan geri vermeliyiz. Öncelikle ayıplı malı tanımlayalım. Eğer aşağıdaki 7 maddeye uyuyorsa bu ürün ayıplı maldır.  

1-Taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun değilse,

2-Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımıyorsa,

3-Sözleşmeye aykırı ise,

4-Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa,

5-Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırıysa,

6-Muadili olan malların kullanım amacını karşılamıyorsa,

7-Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa bu ürünler ayıplı maldır.

MONTAJ İYİ YAPILMAMIŞSA SATICI SUÇLU

Satın aldığınız malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir.
Çünkü satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlü.
Önemli bir nokta da da süre. Çoğumuz 1-2 ay önce satın aldığımız ürün bozulursa veya farklı özellikler gösterirse geri vermeyi aklımızın ucundan geçirmeyiz. Örneğin bir ayakkabı aldık ve 5 ay paketi açmadığımız için ayıbını anlamadık. Bu ürünü geri verebiliriz veya diğer haklarımızı kullanabiliriz. Çünkü teslim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul ediliyor.  Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı da satıcıya ait üstelik.
 

TAZMİNAT DA İSTEYEBİLİRSİNİZ

Eğer satın aldığınız ürün ayıplı ise geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme hakkına sahibiz. Bu haklardan dilediğimizi kullanabilir. 

Satın alınan eğer bir hizmet ise, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim, sözleşmeden dönme, haklarımız var. 

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren taraf karşılar. Bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebiliyoruz. 
Diğer Kanunlarda veya sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan veya hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, mal alımlarında, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren, hizmet alımlarında ise hizmetin ifa tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıl. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmıyor.

Malın veya hizmetin ayıplı olmasına rağmen, satıcı veya sağlayıcı tarafından seçimlik haklarımızın kullandırılmaması durumunda;  uyuşmazlığın parasal değerine göre; İllerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yaparak haklarımızı kullanmamız mümkün

1881 -
1938