Türkiye’de, elektrik kurulu gücü 90 bin megavatı aştı. Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle başta sanayi olmak üzere tüm sektörlerde elektrik tüketimi azaldı. Günlük halen 35-40 bin megavat aralığında elektrik üretiliyor. Ağırlıklı bölümü doğalgaz olmak üzere 50 bin megavat santral üretim yapmıyor.

COŞA COŞA AKIYOR

Elektrik üretim profili de önceki yıllarla karşılaştırıldığında tahmin edilemeyecek biçimde değişti. Su, yerli kömür, güneş ve rüzgarın payı arttı. Doğalgazın payı önemli oranda düştü.

Peki, ne değişti? Denklemi barajlar değiştirdi. Barajlara, uzun yıllar ortalamasının yüzde 111’i, geçen yıla göre de yüzde 80 daha fazla su geldi.

Fırat Havzası coştu. Türkiye’nin en önemli barajları Fırat Havzası üzerinde bulunuyor. Sırasıyla Keban, Karakaya Atatürk ve Birecik gibi… Keban’da, elektrik üretiliyor ve su bir sonraki baraj olan Karakaya’da toplanıyor. Benzer üretim zinciri, havzadaki diğer barajlarda da yineleniyor. Su tekrar tekrar üretimde kullanılıyor.

Bu nedenle Keban Barajı’na gelen su miktarı büyük önem taşıyor. Özellikle 2017’de yaşanan kuraklık nedeniyle tuttuğu su miktarı dibe yaklaşan Keban, adeta tarihi günlerini yaşıyor. Keban’da, maksimum işletme kotu (bent seviyesinin tutabileceği en fazla su miktarı) 845 metre. Barajda halen var olan su, hemen hemen bu düzeye kadar çıktı.

TAM KAPASİTE ÜRETİM

Enerji yönetimi, kapakları açmak yerine elektrik üretiminde barajlara yükleniyor. Barajlardan birkaç kuruşa elektrik üretildiği için ortalama elektrik üretim maliyeti düşüyor. Türkiye; Rusya, İran ve diğer ülkelere ithal ettiği ve elektrik üretiminde kullandığı doğalgaz için daha az para ödüyor. Bu sayede vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle daralan bütçesinden elektriğe daha az para ödüyor.

Son dönemde yalnızca barajlı santrallerden (akarsu tipi barajların payı da yüzde 20 dolayında) elektrik üretimi yüzde 25-30 aralığına kadar çıktı. Yerli kaynakların (su, kömür, güneş ve rüzgar) payı da yüzde 65-70’i buldu. Önceki yıllarda baraj+akarsuyun payı yüzde 20’ler düzeyinde bulunuyordu. Gazın payı yüzde 40’lardı…

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri