Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Hazine Maliye Bakanlığı, yayımladığı tebliğ ile değerli konut vergisinin nasıl ödeneceğine dair ayrıntıları belirledi. Tebliğe göre, 2020 yılında bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar için bu yıl değerli konut vergisi ödenecek. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Bina vergi değeri 2021 yılında 5 milyon 250 bin lirayı aşan konutlar için ilk vergi yükümlülüğü gelecek yıl ortaya çıkacak.

2020 yılında bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar için bu yıl 20 Şubat’a kadar beyanname verilecek. Değerli konut vergisi şubat ve ağustos aylarında yılda iki taksit halinde ödenecek. İlk taksitin ödemesi şubat ayının sonuna kadar yapılacak.

Şubat ayından sonra satılan konutun vergisinin ikinci taksiti de satıcı tarafından ödenecek. Alıcının yükümlülüğü, satışı izleyen yıldan itibaren başlayacak.

Geçen yılki bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan konutu bu yıl 1 Ocak – 20 Şubat tarihleri arasında satanlar da vergi ödemekle yükümlü olacaklar.

Bu yıl bina vergi değeri 5 milyon 250 bin lirayı aşan konutlar için ise ilk değerli konut vergisi gelecek yıldan itibaren ödenmeye başlanacak.

10 MİLYON LİRALIK KONUT İÇİN 22.500 TL VERGİ ÖDENECEK

Değerli konut vergisi, 5 milyon lirayı aşan tutar için ödenecek. Şubat ayında verilecek beyannamede vergi şöyle hesaplanacak:

Değeri 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,

Değeri 10.000.000 TL’ye kadar olanlarda, 7.5 milyon lirası için 7.500 TL, aşan kısım için binde 6,

Değeri 10.000.000 TL’den fazla olanlarda, 10 milyon TL’ye kadar olan kısım için 22.500 TL, aşan kısmı için binde 10 oranında.

Buna göre, değerli konut sahipleri geçen yıl bina vergi değeri 7.5 milyon lira olan konut için bu yıl 7.500 TL, 10 milyon lira olan konut için 22.500 TL, 15 milyon lira olan konut için de 72.500 TL vergi ödeyecek.

VERGİYİ KİM ÖDEYECEK?

Değerli konut vergisini konutun sahibi ödeyecek. Konut üzerinde intifa hakkı varsa intifa (kullanma) hakkı sahibi, her ikisi de yoksa konutu malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödeyecek.

Paylı mülkiyet söz konusu ise ortaklar hisseleri oranında vergi mükellefi olacaklar. Elbirliği mülkiyette ise ortaklar vergiden müteselsilen sorumlu olacaklar.

FİİLEN MESKEN OLARAK KULLANILMAYANLAR İÇİN VERGİ YOK

Değerli konut vergisi, mesken olarak kullanılan taşınmazlar için ödenecek. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunda, tapudaki niteliğinin yanı sıra fiilen kullanım durumuna da bakılacak. Tapuda konut olarak gösterilmesine karşın işyeri olarak kullanılan taşınmaz için vergi ödenmesi gerekmeyecek.

BİNANIN DEĞERİ DÜŞERSE VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALKACAK

Değerli konut vergisine tabi olan konutun daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli tutarın altında kalması halinde, mesken sahibi vergi dairesine belgelerle başvurduğunda vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulacak.

TEK KONUTU OLANLAR VERGİDEN MUAF

Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar değerli konut vergisinden muaf olacaklar. Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanlar ise değerli konut vergisi ödemeleri gereken en düşük değerli konut için vergiden muaf tutulacaklar. Örneğin, 2020 yılında bina vergi değeri 5 milyon, 6 milyon, 6.5 milyon lira olan üç konutu bulunan mükellef, 5 milyon liralık konut için bu yıl vergi ödemeyecek.

MÜTEAHHİTLER VERGİ ÖDEMEYECEK

Bina inşaatı ile uğraşan müteahhitler, işletmelerine kayıtlı olan ve henüz ilk satışı ya da devri yapılmamış yeni konutlar için vergi ödemeyecek. Bu muafiyet, arsa karşılığı konut yapımlarında da uygulanacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri