Başta vergiler ve trafik cezaları olmak üzere hepimiz az ya da çok devlete borçlu yaşıyoruz. Devlet ise bu alacaklarını tahsil etmek için ortalama 2 yılda bir vergi affı çıkarıyor. Vergi afları ile anapara değil ama vergi faiz ve cezaları siliniyor. Ancak hükümetin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) program süresi boyunca vergi affı yapmayacağı yazılı. Bu kez Hazine ve Maliye Bakanlığı kararlı gözüküyor. Böyle olunca ufukta en az 2 yıl af görünmüyor. Yine de kimileri yeni çıkarılacak bir affı bekleyebilir ama eğer af çıkmaz ise devletin alacaklarına uyguladığı faize bakıldığında bu borcun taşınması hiç de akıllıca değil.

YÜZDE 2'YE İNDİRİLDİ AMA..

Devlete trafik cezası, gümrük vergisi ve normal vergileri geciktirirseniz ayda yüzde 2 yılda yüzde 24 faiz alıyor. Buna gecikme zammı deniliyor. Bir de gecikme faizi var ve ona da şu anda yüzde 2 faiz uygulanıyor. Gecikme faizini devlet vergi kaçağı veya beyan edilmemiş vergiler için uyguluyor. Şimdi ise konumuz gecikme zammı yani devlete olduğunu bildiğimiz ancak ödemediğimiz vergi ve cezalar.

Rakamlarla hareket edersek, devlete 10 bin lira borcu olan 1 yılda 2 bin 400 lira faiz ödüyor. Oysa kredi kartı borcu bile aylık yüzde 1.6'ya indirildi. Yani 1 yılda kredi kartına bile yüzde 19,2 faiz ödüyoruz. Rakamsal ifade ile yine 10 bin lira borcu olan vatandaş asgari ödeme tutarlarını ödemek kaydıyla yıllık bin 920 lira faiz yüküne katlanmış oluyor. Eğer her iki tarafa da kredi borcu varsa önce devletin borcunu ödemek en akıllıcası. Diğer yandan eğer devlete borcu tüketici kredisi çekerek ödersek yıllık bin 100 lira kredi faizi öderiz. Yani devlete ödenen faizin yarısından daha az. Ayrıca tabii geciken her ödeme döneminin icra riskini de beraberinde getirdiğini unutmayalım. Oysa aynı kişinin Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından aylık yüzde 1.25'e düşen ihtiyaç kredisi kullanması durumunda ödeyeceği faiz, BSMV ve KKDF toplam sadece bin liraya indi. Bunun yanında 50 lira kredi tahsis ücreti var. 1 yıl boyunca aylık 917 lira taksit ödeyecek. Sonuçta 12 ayda 11 bin lira ödeme borcun sona ermesini sağlayacak. Eğer vadeyi 36 aya yayarsa aylık taksit 362 liraya inecek ve 3 yıl boyunca ödeyeceği faiz de 3 bin 15 lira ile sınırlı kalacak. Buna BSMV ve KKDF de dahil.

DEVLETİN ALACAĞI NEDİR , HANGİ YASAYA DAYANIR?

Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor: Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

  

 

 

FAİZ NASIL HESAPLANIYOR?

 

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları

Uygulandığı dönemAylık oran
02.10.2019'dan itibaren% 2,00
01.07.2019 - 01.10.2019% 2,50
05.09.2018 - 30.06.2019% 2,00
19.10.2010 - 04.09.2018% 1,40
19.11.2009 - 18.10.2010% 1,95
21.04.2006 - 18.11.2009% 2,50
02.03.2005 - 20.04.2006% 3,00
12.11.2003 - 01.03.2005% 4,00
31.01.2002 - 11.11.2003% 7,00
29.03.2001 - 30.01.2002% 10,00