Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

"Analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkındaki yönetmelik" 8 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte anne olacak kadın işçilerin izin hakları detaylı olarak anlatılmıştır. Yönetmelik, doğum yapacak olan kadınlar gibi evlat edinecek anneleri kapsamaktadır.

DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR?

Çalışan anne doğum izni alabilmek için doktordan alacağı (hamile olduğuna dair) belge ile çalıştığı kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurmalıdır. Alınan bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmeli ve işyeri de bu konuda bilgilendirilmelidir.

ANALIK İZNİ KAÇ HAFTADIR? DOĞUM İZNİ HESAPLAMA

Analık izni yönetmeliğinde anne olmayı bekleyen kadınların 16 haftalık izin kullanabilecekleri belirtilir. Bu iznin 8 haftası doğumdan önce 8 haftası da doğumdan sonra kullanılır. Kısaca doğum izni hesaplaması 32. haftadan sonra başlayan 8 haftalık süre baz alınarak yapılır. Doğum sonrasında da 8 hafta daha izin yapılır.

Erken doğum yapan kadın işçiler, doğumdan önce kullanamadığı izin günlerini doğum sonrasına ekleyebilirler.

Geç doğum yapan annelerde ise fazladan kullanılmış olan analık izni süresi doğum sonrası analık izni süresinden düşülmemektedir.

Ölü doğum halinde kadın çalışanların, eğer düşük 32. haftadan önce yapıldıysa kullanamadıkları 8 haftalık doğum öncesi analık izninin doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerekmektedir. Bununla beraber doğumun ölü doğum ya da düşük olduğuna dair sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Çoğul gebeliklerde ise kadınlara 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK doğum izni verilir.

ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ

Yasada; "Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir." olarak belirtilmiştir.

EVLAT EDİNEN ANNELERİN İZİN HAKLARI

Analık izni yönetmeliğinde bu bölüm kısaca şu şekilde özetlenmiştir; “Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.”