Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

DSİ işçi alımı başvuruları 23 Ağustos tarihinde başladı. Başvuru süreci 27 Ağustos'ta sona erdi. DSİ işçi alımı için başvuruda bulunan adaylara uygulanacak yazılı sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarı puanı yüz üzerinden altmış (60) olarak belirlendi. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar arasında geçtiğimiz gün çekiliş yapıldı. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı ve DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

DSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvurular sonucunda kura çekilişi yaptı. Çekiliş sonrası gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar DSİ bölge müdürlüklerinin internet sitelerinden yayınlanacak. Adaylar aşağıda paylaştığımız sayfa üzerinden başvuruda bulundukları bölge müdürlüklerinin internet sitesine girerek sonuçların yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilecek. İşte

DSİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

DSİ İŞÇİ ALIMI KADRO BİLGİLERİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Operatör

Şoför

(Ağır vasıta)

Bakımcı Yağcı

Ambar İşçisi

Usta

Akaryakıtçı

Sondaj işçisi

Kompresör Operatörü

Vinç operatörü

Laborant

Laborant Yardımcısı

Topoğraf

Hidrolog

Aşçı

Aşçı Yardımcısı

Teknisyen

Bekçi

Toplam

1.Bölge Müdürlüğü

13

13

7

5

11

1

8

1

2

2

4

7

5

3

4

3

89

2.Bölge

Müdürlüğü

13

14

7

5

17

1

12

2

2

5

4

8

7

4

3

104

3.Bölge

Müdürlüğü

11

12

6

4

11

1

8

1

1

2

2

5

7

3

1

4

2

81

4.Bölge

Müdürlüğü

12

12

6

4

9

1

7

2

1

2

5

5

5

5

3

4

5

88

5.Bölge

Müdürlüğü

20

18

9

5

4

2

7

1

1

4

7

7

9

8

6

6

3

117

6.Bölge

Müdürlüğü

18

14

7

6

14

2

10

1

1

2

6

5

9

7

3

5

6

116

7.Bölge

Müdürlüğü

14

14

7

5

13

1

10

2

1

2

4

6

6

6

2

3

4

100

8.Bölge

Müdürlüğü

13

11

5

4

11

1

5

1

1

2

2

4

7

3

1

6

3

80

9.Bölge

Müdürlüğü

12

10

5

3

9

1

7

1

1

1

2

5

7

3

3

2

72

10.Bölge

Müdürlüğü

11

9

4

3

10

2

7

1

1

2

2

5

5

4

2

4

16

88

11.Bölge

Müdürlüğü

11

12

6

4

9

1

7

1

1

2

2

4

7

4

1

4

4

80

12.Bölge Müdürlüğü

11

12

6

4

9

1

7

1

1

2

4

4

6

4

4

4

3

83

13.Bölge Müdürlüğü

9

9

4

2

8

1

10

1

1

2

2

2

4

4

3

4

6

72

14.Bölge Müdürlüğü

6

6

3

1

3

1

2

2

2

3

3

1

2

35

15.Bölge Müdürlüğü

15

16

8

4

7

2

6

1

2

4

2

4

3

1

2

6

83

16.Bölge

Müdürlüğü

1

1

17.Bölge Müdürlüğü

14

15

8

2

14

2

2

2

5

6

2

2

4

4

82

18.Bölge Müdürlüğü

12

13

6

4

13

1

7

1

1

2

2

4

6

5

1

3

2

83

19.Bölge Müdürlüğü

9

9

4

1

6

1

2

2

1

3

1

1

40

20.Bölge Müdürlüğü

12

13

7

4

14

1

8

2

1

2

4

4

7

5

1

3

4

92

21.Bölge Müdürlüğü

14

14

7

5

17

1

10

1

1

2

2

4

6

5

2

4

3

98

22.Bölge Müdürlüğü

14

15

8

4

12

1

4

2

4

6

6

7

5

2

1

91

23.Bölge Müdürlüğü

13

14

7

1

10

1

2

2

5

6

3

2

3

5

74

24.Bölge Müdürlüğü

10

11

6

1

6

1

2

3

4

5

2

2

2

10

65

25.Bölge Müdürlüğü

11

12

6

3

12

1

10

2

2

1

8

4

2

3

77

26.Bölge Müdürlüğü

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

14

TOPLAM

300

300

150

85

250

30

150

21

14

50

75

100

150

103