Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2016 kira gelir vergisi beyanname süresi uzatıldı. Açıklama Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Uzatma sebebinin ise Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler doğrultusunda olduğu belirtildi.

Bu durumda son tarih bugün olarak belirlenmişken 31 Mart tarihine ertelendi. Yani resmi tatiller dışında faydalanabileceğiniz dört gün bulunuyor.

MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81
 
Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Sayısı  : VUK-81 / 2016 -2
 
1. Giriş
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28'inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2015 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
 
25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.KİRA BEYANNAMESİ VERMELİ MİSİNİZ?

Elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak beyanname verip vermemeniz gerektiğiniz takvim yılını seçim ilgili alanlara gelir tutarını yazarak öğrenebilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesi 2. fıkrası gereğince tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve meslek faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundalar.2015 YILINDA KİRA GELİRİ ELDE ETTİYSENİZ...

2015 yılı içinde konut ya da işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler 2016 yılı içinde vergi ödemeliler. Ancak vergi istisna sınırından yüksek geliir olanlar tarafından ödeniyor. Bu sınırın altındakiler için ise ödeme yapılmıyor.

SINIR NEDİR?

Sınır mesken kira geliri istinası için 3 bin 600 TL olarak belirlenirken, işyeri kira geliri istinasında ise 29 bin TL olarak belirlendi.

SADECE MESKEN KİRA GELİRİNİZ VARSA...

2015 yılı içinde toplam mesken kira geliriniz 3 bin 600 TL üzerindeyse beyanname vermeniz zorunlu. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Mesken kirasında götürü gider yöntemi seçilebilir ancak bunu seçen mükellef 2 yıl sona ermedikçe gerçek gider yöntemine geçemiyor. Bir diğer önemli unsur ise götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 3 bin 600 TL istisna düşüldükten sonra yüzde 25 oranında indirim uygulanır.

Gerçek gider yönteminde meskenler için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmı gider olarak yazılabilir. Öte yandan mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için elde ediliş tarihinden itibaren 5 sene boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'lik kısmı gider olarak gösterilebilir.

* Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

SADECE İŞYERİ GELİRİNİZ VARSA...

İşyeri kira geliriniz 29 bin TL'yi geçiyorsa beyanname vermeniz şartı söz konusu. Birden fazla ortağınız varsa her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 29 bin TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname verilmesi gerekiyor.

HEM MESKEN HEM DE İŞYERİ GELİRİNİZ VARSA...

Bu durumda her iki sistemdeki gibi meskenler için 3 bin 600 TL ve işyeri için 29 bin TL uygulanıyor. Ancak her ikisinden biri bu durumu aşmıyorsa dahil edilmiyor.