Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe giren Maliye Bakanlığının "Gelir Vergisi Genel Tebliği"; İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 18'inci maddede öngörülen teşvikle 1 Şubat 2017'den itibaren işe alınan ve gerekli şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amaçlandı. İşverenlere 1 Şubat 2017'den önce işe alınanlar için gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacağı hükme bağlandı.GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ 31 ARALIK 2017'YE KADAR UYGULANACAK

Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her iş yeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her iş yeri için ayrı ayrı dikkate alacak. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmayacak.
İşverenler, devir işlemleri öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam edecekler. İlave istihdam teşvikinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden mirasçıların şartları taşımak kaydıyla teşvikten faydalanmaları mümkün olacak.

Gelir vergisi stopajı teşviki 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacak. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 Aralık ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak, 2018 vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacak. Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak.

Muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017'de uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecek.

Teşvikten yararlanan işverenlerin sonradan yapılan tespitlerde teşvikten yararlanma şartlarını haiz olmadıklarının belirlenmesi halinde, tahakkuk ettirilerek terkin edilen vergi gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilecek.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikini; KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi imkanı sağlıyor.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ NEDİR?

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikini; KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi gibi imkanlar kapsamaktadır.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017

13.000 TL'ye kadar % 15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası % 27
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası % 35